Kronisk bicepsinflammation/tendinos (bicepstenotomi/tenodes)

Hur uppstår kronisk bicepsinflammation/tendinos?

Bicepsmuskeln har tre olika fästen, två övre i axelleden och ett nedre fäste i armbågsleden. I axelleden fäster den sk långa bicepssenan in i broskkragen, vid ledpannans övre kant.

Bicepstendinit utgår oftast från biceps långa sena, det kan bero på inflammation, mekanisk irritation eller en degenerativ process.

Symtom är smärta framtill i axeln över bicepssenan och eller dess kanal och är ofta förenat med andra smärttillstånd i axeln, vilket kan göra det svårt ibland att diagnosticera detta kliniskt.

Beroende på ålder och aktivitet finns det olika operationsmetoder, man kan ibland flytta fästet för senan eller lossa på bicepssenan som får självläka. De flesta patienter klarar sig bra utan sin långa bicepssena. Man tappar väldigt lite funktion utan biceps långa sena. Det är framförallt vridstyrkan som minskas med ca 10-20%. Själva bicepsmuskeln drar sig något nedåt på överarmen och man får ibland en s.k. ”Karl-Alfred muskel”. För vissa yngre patienter med höga funktionskrav flyttar man på fästet. Genom att flytta fästet påverkas inte funktion nämnvärt, samtidigt som bevarar muskelns estetiska form.

Operationen utförs i det närmaste alltid tillsammans med akromionplastik, dvs öka utrymmet för senan under skulderbladsutskottet.

Hur behandlar man kronisk bicepsinflammation? 

De första åtgärderna är att minska belastningen på leden genom att vila från ansträngande aktiviteter för axeln. Man brukar i första hand försöka häva inflammationen med anti-inflammatoriska läkemedel (tex Ipren) och smärta med Alvedon. Om detta inte ger ett tillfredställande resultat brukar man rekommendera fysioterapi. Vid kvarstående besvär rekommenderas specialistbedömning och ev kortison-injektion i leden. Kortisoninjektioner har oftast en mycket god effekt under några månader i synnerhet om det är svullet i senskidan och senan. Om svullnaden omvandlats till ärrvävnad kan man uppleva en sämre effekt av kortisoninjektionen. 

Har man haft besvär länge och behandlingen inte ger adekvat resultat kan det bli aktuellt med utredning med röntgen, ultraljud eller MR inför en ev operation. 

Om man trots konservativ behandling under minst 3 månader inte kommit till rätta med smärtorna rekommenderas operation.

Vilka är förberedelserna inför operation? 

Genom att rehabträna under överseende av en fysioterapeut innan operation optimerar man de biologiska förutsättningarna inför operationen. Man förbereder sig också på rehaben efter operationen. Genom noggranna förberedelser minskar risken för komplikationer och rehabiliteringen blir lättare. 

Det är också mycket viktigt att man följer de hygieninstruktioner samt anvisningar som finns i kallelsen till operation. Du får inte ha några sårskador, rivmärken, ”finnar” eller andra pågående hudåkommor som kan öka infektionsrisken. Vid tveksamhet kontakta operationssjuksköterskan.

Hur går operationen till?

I de flesta fall genomför man operationen i en narkosform som kallas för sedering (se patientinfo narkos). Man brukar oftast använda sig av titthålteknik (artroskopi) där operatören tittar in i leden via en liten kameraoptik genom att göra ett litet hål i huden. Kameraoptiken är försedd med en vätskekanal i vilken man för in koksaltlösning i leden för att kunna se bättre, samt komma åt bättre och spola ut ev restprodukter ur leden. Via en eller flera separata små hål för operatören in små instrument med vilka man åtgärdar bicepssenan.

Bicepstenotomi

Vid vissa tillfällen är den bästa behandlingen att klippa/bränna av den långa och smala oftast kroniskt skadade bicepssenan. Senan kan undvaras och funktionsnedsättningen brukar inte vara betydande. Detta är den vanligaste operationen då funktionskraven är normala och estetiken inte är avgörande. Senan får självläka i sin kanal på ovansidan av överarmen, men blir slapp och belastningen flyttas över till den friska, korta och starkare bicepssenan.

Bicepstenodes

Ibland bedömer vi att den bästa behandlingen är att flytta senans fäste. För att i högre utsträckning kunna bibehålla senans och därmed muskelns form samt funktion. Detta kan göras på två olika sätt.

Antingen syr man fast senan igen och sätter fast den med hjälp av en skruv i själva leden eller så flyttar man fästet för senan till utsidan av överarmen.

Då man flyttar fästet till överarmen gör man ett litet snitt framtill på axeln, ca 5 cm, och fäster bicepssenan med en skruv i överarmen.

Vilken metod beror på senans kvalitet och därmed de förutsättningar för bästa resultat som finns vilket bedöms under operationen. Resultatet är oftast likvärdigt.

Normal operationstid är mellan 20-60 minuter beroende på åtgärd och därefter sys och tejpas de små såren och ett täckande förband sätts på tillsammans med ett kylbandage.

Vad händer efter operationen? 

Du får tillbringa några timmar på uppvakningsavdelningen. Där bjuder vi på kaffe/te och smörgås samt kontrollerar att din smärtlindring och förband fungerar. Du får även träffa din läkare innan du skrivs ut. 

Vilken smärtlindring är aktuell? 

Ofta kan smärtan vara besvärande de första dygnen efter operationen. I samband med utskrivning får du information och recept på de smärtstillande tabletter som vi rekommenderar. Den första tiden bör du ta smärtstillande regelbundet enligt ordination snarare än vid behov eftersom det är svårare att behandla smärtan när den fått ”fäste”. 

Du får även ett kylförband som är ett bra komplement till övrig smärtlindring. Förbandet fungerar som bäst om det får sitta på de första 2-3 dagarna. Byt de löstagbara kylklamparna med ca 1,5 timmas intervall under den vakna tiden på dygnet. 

Hur gör jag med förband/stygn? 

Låt förbandet sitta på 7-14 dagar. Om operationssåren suturerats kan sjuksköterskan ta stygnen efter 10-14 dagar i samband med operationskontroll. Vid behov av förbandsbyte – gå till sjuksköterskan för hjälp. Byt ej förband själv i hemmet. Efter att du tagit av förbandet kan du ha vanliga plåster på såren för att skydda dessa. 

Hur sköter jag hygienen? 

Första dagarna skall du skydda förbandet när du duschar. Tejpa en plastpåse över opsåret eller täck det på liknande sätt. Efter ca 7-14 dagar  kan du duscha utan att täcka över med plast, men rikta ej strålen direkt mot opsåret. Bada/basta/bassängträna först då såren är helt läkta eller tidigast 3v efter operationen. 

När skall jag på återbesök? 

Vanligtvis ca 4 månader efter operationen. 

Kan det uppstå komplikationer? 

Vanligt är att såret vätskar något. Detta är ofarligt och brukar försvinna efter några dagar. Fortsätter det vätska eller läcka igenom bandaget vill vi att du kontaktar oss. 

Första kvällen efter operationen får man ibland en lätt övergående temperaturstegring. Vid kvarvarande temperaturstegring, rodnad, värmeökning, svullnad eller förvärrad smärta kan det röra sig om infektion. Skulle något av ovan ända ber vi dig direkt ta kontakt med oss. 

Ibland kan det uppstå en övergående stelhet i axeln efter kirurgiska ingrepp för att motverka denna är det viktigt att direkt efter operation utföra det träningsprogram som rekommenderats. I enstaka fall kan din ortopedkirurg behöva vidta andra åtgärder. 

Behöver jag vara sjukskriven? 

Sjukskrivningstiden är individuell beroende på symptom, samt arbete men vanligt är 0-12 veckors sjukskrivning beroende på typ av ingrepp. 

Vad är det för operationsresultat? 

Operationsresultatet är oftast gott och smärtan försvinner. 

Vid förflyttning av senan kan du få smärta från ärret och du kan även känna att muskeln krampar vid tillfällen under de första veckorna. Det tar lång tid, 6-12 månader,  för senan att återhämta sig och växa in i sitt nya fäste. Funktionen blir i det närmaste helt bevarad. 

Vid klippning av senan får du en kosmetisk förändring över bicepsmuskeln enligt ovan. Ibland kan man i början uppleva lätt nedsatt styrka och krampförnimmelse i armen. Läkningstiden är kortare än vid förflyttning av senan och tar 3-6 månader. 

Behöver jag fysioterapi/rehab? 

Sjukgymnastik är en bidragande faktor till ett gott resultat. I samband med att du sätts upp för operation, rekommenderar vi att du snarast tar kontakt med din sjukgymnast, då får du mer information om operationen och vad du kan förvänta dig om tiden efter operationen. Vid bicepstenodes operation (Förflyttning av bicepssenan) fixeras armen i mitella oftast i fyra veckor.  Du får röra armen passivt, det vill säga att någon annan hjälper dig att ta ut ditt rörelseomfång.  Efter fyra veckor får du röra armen fritt. Träningen utförs tillsammans med sjukgymnast. Du får ta av mitellan när du duschar eller när du sitter avslappnat.

Informationsfilmer

Andra axelskador

Sök till oss!

Till oss kan du komma via ditt försäkringsbolag, som privatbetalande eller som landstingspatient. 

Mer information om hur du söker till oss finns under respektive mottagning.