Försäkringspatient

Har du en privat sjukvårdsförsäkring? Vi har avtal med de flesta försäkringsbolagen.
Tidsbokning sker via försäkringsbolaget. Kontakta alltid dem om du önskar komma till oss.

Återbud ska lämnas senast 24 timmar innan besöket, annars debiteras du besöksavgiften.

Landstingspatient

Patientavgifter:
Patientavgifterna följer de avgifter som fastställts av Stockholms läns landsting.

Remiss

Vi rekommenderar att du har en remiss där en första bedömning är gjord t ex på din vårdcentral
eller hos en annan ortopedspecialist. I vissa fall kan vi då boka in en operation direkt. En remiss från leg fysioterapeut kan vara tillräckligt, men behöver då vara utförlig och helst
innehålla röntgensvar av skadan.

Återbud

Återbud ska lämnas senast 24 timmar innan besöket, annars debiteras du besöksavgiften. Det gäller
även om du har frikort.

Uteblivet besök

Om du uteblir från besöket kommer du debiteras besöksavgiften. Det gäller även om du har frikort.

 • Första besök med remiss från husläkare/distriktsläkare, 200 kr
 • Besök hos specialistläkare, 400 kr

Du kan betala med kort, Swish eller via faktura. Frikort gäller

Innan operation:

 • Läs noga igenom den kallelse du fått och följ de instruktionerna som står där.
 • Kvällen innan din operation och samma morgon som du ska hit ska du duscha med Descutan/Hibiscrub ®. Tvålen finns att köpa på apotek.

Kontakta oss om du har:

 • sår, plitor och kvisslor etc på eller runt den kroppsdel du skall operera.
 • Om du får någon infektion strax före operationen, t ex förkylning, maginfluensa, feber mm
På grund av infektionsrisken kan detta påverka din operation.

Hälsodeklaration:

 • Du ska fylla i en hälsodeklaration inför operationen. Du kan skriva ut den via länken nedan och antingen posta den tilloss eller ta med den på operationsdagen. Du kan också fylla i den på mottagningen på operationsdagen.
Hälsodeklaration

Övrig information:

 • Du får inte ha smycken, smink eller nagellack på dig på operationsdagen.
 • Om du inte har fått andra instruktioner, ta dina mediciner som vanligt. Ta med dina mediciner till mottagningen.
 • Rök- och snusstopp 4 veckor före och 6 veckor efter operationen bidrar till bättre läkning och minskad risk för infektioner
 • Du som ska opereras i narkos (sövas): Du ska fasta från kl 24:00 kvällen före operation. Du får dricka klara drycker i små mängder fram till 2 timmar innan operationsdagen.
 • Du som ska opereras i lokalbedövning: Du får äta frukost som vanligt, ingen fasta behövs.

Efter operation
Innan du åker hem får du träffa din opererande läkare. Du får då skriftlig information med dig

Hemresa
Du får inte köra bil själv hem efter din operation, ordna gärna så du blir hämtad.
Om du inte kan bli hämtad hjälper vi dig, som är landstingspatient, med att beställa en
sjukresetaxi. Taxiresan kostar 140 kr oavsett var inom Stockholms län du reser och den betalas i
efterhand på faktura. Behöver du taxi så säger du till i receptionen när du anmäler dig till din
operation.
Försäkringspatienter får själva ombesörja sin hemtransport.
Vi rekommenderar inte att du åker kommunalt efter en operation.

Rehabilitering
Efter de flesta operationerna bör man rehabträna. Se våra träningsprogram.

Nationella kvalitetsregister
I nationella kvalitetsregister samlas information från hela landet om en viss sjukdom eller behandling.
Informationen används sedan för att utvärdera och förbättra vården. Du ska alltid bli informerad innan dina uppgifter lämnas till ett nationellt kvalitetsregister.
Se 1177 för mer information

Om du inte är nöjd med vården

Om du anser att du har blivit felbehandlad eller att vården inte lever upp till de lagkrav som finns har
du olika möjligheter att få dina klagomål prövade:
Om du vill ha ersättning för en skada mm som har uppkommit i samband med undersökning eller
behandling hos oss kan du ansöka om ersättning.
För landstingspatienter gäller:
Kontakta Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF)
Tel 08-551 010 00

lof.se

För privatpatienter gäller:
DBI Vård & Hälsas försäkringsbolag: Svedea
Kontakta mottagningen så hjälper vi till med skadeanmälan.

Om du har blivit dåligt bemött eller behöver hjälp
Om du anser att du har blivit dåligt bemött av hälso- och sjukvårdspersonal hos oss, eller om du
behöver hjälp för att få den vård du vill ha, ska du i första hand kontakta chef eller medicinskt ansvarig
chef på mottagningen du besökt.
I andra hand kontaktar du Patientnämnden och i tredje hand Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Patientnämnden
Patientnämnden är en fristående instans, dit du kan vända dig med synpunkter och klagomål på den
offentligt finansierade vården. Det kan tex avse

 • bemötande
 • vård och behandling
 • administration
 • ekonomi
 • information
 • juridik
 • omvårdnad
 • tillgänglighet
Patientnämnden Stockholm

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Om du upplever att du eller någon annan har drabbats av eller har riskerat att råka ut för en vårdskada, kan du kontakta IVO och lämna ett tips om detta eller anmäla ett klagomål.
IVO behandlar inte klagomål gällande dåligt bemötande.

ivo.se

Vårdgarantin anger hur länge du som längst ska behöva vänta på att komma i kontakt med vården och få vård som du behöver. Från och med att du erbjuds ett besök i vården ska det till exempel inte dröja mer än 7 dagar
innan du får träffa en läkare på en vårdcentral eller 90 dagar för att besöka en läkare på en specialistmottagning, beroende på vad du har för behov. Det är alltid vårdens bedömning av ditt medicinska behov av vård som ligger till grund för vilken vård du får och hur fort du får vård.

Den akuta vården får du som vanligt så fort som möjligt.

OBS! Remissregler och rutiner kan variera från landsting till landsting!

Här är en länk till vad som gäller i Stockholms Län

1177.se

Du kan också ringa till Vårdguiden på tel 08-320 100

Om du vill kan du beställa en kopia av din journal, det gör du via brev till oss. OBS!

 • DET GÅR EJ ATT BESTÄLL JOURNALKOPIOR VIA MAIL.

Rutin utlämnade av patientjournal till annan vårdgivare
Obligatoriska uppgifter vid en journalbeställning:

 • Patientens personuppgifter och fullständiganamn
 • Beställarens namn om det är någon annan än patienten
 • Fullständig adress dit journalhandlingen ska skickas

Beställningsrutin – privatpersoner
Vi ser att du som patient inkommer med en fullmakt gällande din journalbegäran. Du kan lämna den i
vår reception alternativt skicka den till oss med post.

Journalanteckningarna skickas som brevförsändelse till folkbokföringsadressen.

Beställningsrutin – anhöriga
För förälder till barn under 18 år gäller att endast förälder som är registrerad som vårdnadshavare får ta del av journalhandlingen.

1177

Från den 1 juli 2018 finns journalerna att hitta på 1177. Behöver du kopior från tiden innan dess gäller ovan instruktioner.

1177rekvisition journalkopia

DBI VÅRD & HÄLSA – INTEGRITETSPOLICY

Information om hantering av personuppgifter

Den 25 maj 2018 träder den nya EU-förordningen GDPR i kraft. Förordningen ersätter den nuvarande lagen PuL, Personuppgiftslagen. Syftet med förordningen är att harmonisera lagstiftningen inom EU samt att förstärka integritetsskyddet för individer.

Det är viktigt för oss att du kan känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter, och det är viktigt för oss att vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter, på ett sätt som är enkelt att förstå.

Vi arbetar kontinuerligt med integritetsfrågor så vår integritetspolicy kan komma att uppdateras. Du kan alltid hitta senaste versionen här på vår hemsida.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter. Maila i så fall till oss på personuppgiftsansvarig@dbivard.se

Ansvar för personuppgifter

DBI Vård & Hälsa AB, Riddargatan 12A, 114 35 Stockholm, org nr 559124-2804, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av DBI.

Vilka personuppgifter samlas in av oss?

När du besöker någon av våra mottagningar eller tar kontakt med oss på annat sätt som patient samlar vi in dina personuppgifter t ex fullständigt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, uppgifter om din hälsa och annan ärenderelaterad information (t.ex. information som du lämnar vid kontakter med våra mottagningar).

All medicinsk information hanteras enligt patientdatalagen. Den reglerar hur länge uppgifter ska sparas, vem som ska ha åtkomst till dem och hur de skyddas.

En del ekonomiska och andra administrativa transaktioner, tex fakturor, kan innehålla personuppgifter. Vår hantering av denna information följer Bokföringslagen.

Vad använder vi dina personuppgifter till?

Vi använder dina personuppgifter för att kunna hjälpa dig på bästa sätt när du vänder dig till oss för vård. Vi använder också uppgifterna för att kunna fullfölja de avtal vi har med landsting och försäkringsbolag.
Vi använder dina kontaktuppgifter, tex telefonnummer, för att ge dig information om dina bokningar hos oss. Vi skickar tex ut sms som påminnelse om kommande besök hos oss. Du kan när som helst meddela oss att du inte längre vill ha dessa påminnelser.

Utlämnande till tredje part

Personligt identifierbar information lämnas endast ut till dig eller till de parter, tex landsting, försäkringsbolag och andra vårdgivare som behöver informationen av olika legala skäl.

Du har alltid rätt få att veta vem vi lämnar vilken information till. Den rätten att få veta gäller alla som hanterar dina personuppgifter.

Vi använder oss i vissa fall av underleverantörer och samarbetspartners som hjälper oss att driva vår verksamhet. Dessa har godkänt att hålla informationen konfidentiell och följa vår integritetspolicy.

Informationsskydd

Vi har vidtagit en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Endast de medarbetare som behöver se dina uppgifter för att kunna utföra sitt jobb har tillgång till informationen. Vår IT miljö uppfyller de krav som finns på säkerhet, och våra servrar lagrar informationen på ett säkert sätt.

Undvik att skicka känslig information till oss via mejl. De mejl vi får som innehåller personlig information kommer att dokumenteras på ett säkert sätt, t ex i vårt journalsystem TakeCare. När vi har tagit hand om informationen kommer ditt mejl att raderas. Raderingen sker inom 24 timmar efter att vi har emottagit ditt mejl.

Vi sparar inte kontaktuppgifter som tex telefonnummer och mejladresser, mer än tolv månader efter senaste kontakt. Det gäller inte den information som registrerats i vårt journalsystem TakeCare.

Om du vill ha ut information

Du har rätt att begära få veta vad vi har för information om dig. Du har också rätt att begära rättning av eventuella felaktigheter. När det gäller journaler finns information om hur utdrag får lämnas ut i Patientdatalagen. Det innebär att för journalutdrag gäller en annan rutin än för övrig information.

Oavsett vilken information som begärs ut från oss, kommer vi genomföra en identitetskontroll så att ingen information hamnar i felaktiga händer.

För att få utdrag av den information vi har om dig skickar du ett mail till oss på adressen personuppgiftsansvarig@dbivard.se. Vi återkommer med informationen till dig inom fyra veckor efter det att vi har mottagit din begäran.

Vad händer om vi misstänker att dina uppgifter har hamnat fel?

I det fall det skulle ske en incident, tex vi misstänker att dina personuppgifter kan ha hamnat i orätta händer eller förlorats, har vi ett ansvar för att försöka kontakta dig för att informera dig så snart som möjligt. Vi gör alltid en incidentrapport för att kunna följa upp och förbättra vår säkerhet. I vissa fall är vi också skyldiga att rapportera incidenten till Datainspektionen.

Mottagning

Vad innebär högkostnadsskyddet?
Högkostnadsskydd innebär att du inte behöver betala mer än ett visst belopp i patientavgifter under ett år.

Till patientavgifter räknas både de avgifter du betalar hos landstingets mottagningar och avgifter hos de privata vårdgivare som har avtal med landstinget.

Sjukvård, sjukvårdande behandling och viss tandvård: 1100 kronor.
Läkemedel: 1 800 kronor
Tekniska hjälpmedel: 2 000 kronor
Läs mer på Vårdguiden
Sjukresor: 1 200 kronor.
Läs mer på Sjukresor SLL

När du nått upp i högkostnadsbeloppet, till exempel 1100 kronor i patientavgifter, får du ett frikort
av vårdgivaren. Frikortet gäller 12 månader efter den dag då du gjorde det första besöket.

Operation

Varför behöver jag vara fastande inför en operation?

När man är sövd eller får något lugnande finns risk för att kräkas om du har ätit. Detta kan komma ner i lungorna med allvarlig följd och påverkan på andningen.

Jag har högt blodtryck och äter blodtrycksmedicin. Ska jag ta min medicin på operationsdagens morgon?

Ja, ta din blodtrycksmedicin som vanligt på morgonen

Jag är en insulinbehandad diabetiker. Hur gör jag med mitt insulin på operationsdagens morgon?

Ta inte ditt insulin på morgonen om du ska opereras. Men ta med dig ditt insulin och din blodsockerätare. Du tar ditt insulin efter operationen i samråd ed narkosläkare. Ska du opereras för en mindre åkomma och inte behöver vara fastande så gör du som du brukar med ditt insulin.

Jag är en tablettbehandlad diabetiker. Ska jag ta mina mediciner på operationsdagens morgon?

Nej, ta inte dina tabletter på morgonen. Du kan ta dom efter operationen då du ätit.

Kan jag ta med mig bilen och köra hem efter operationen?

Nej, om du har blivit sövd eller fått lugnande medicin påverkar det din reaktionsförmåga på ett negativt sätt, då det är inte lämpligt  att köra bil. Dessutom gör ett förband det svårt att hantera bilkörning.

Måste jag tvätta mig med Descutan/Hibiskrubb fast jag ska operera handen/foten?

Ja

Rehabilitering