Patientinformation

Patientinformation

Betalningsmöjligheter

Du kan betala med kort, Swish eller via faktura. Frikort gäller.

Försäkringspatient

Har du en privat sjukvårdsförsäkring? Vi har avtal med de flesta försäkringsbolagen. Tidsbokning sker via försäkringsbolaget. Kontakta alltid dem om du önskar komma till oss.

Återbud ska lämnas senast 24 timmar innan besöket, annars debiteras du besöksavgiften.

Patientavgifter

Patientavgifterna följer de avgifter som fastställts av Stockholms läns landsting.

Remiss

Stockholm har infört remisskrav. Det betyder att du alltid måste ha en remiss där en första bedömning är gjord på exempelvis din vårdcentral eller hos en annan ortopedspecialist. I vissa fall kan vi då boka in en operation direkt. En remiss från leg fysioterapeut kan vara tillräckligt, men behöver då vara utförlig och helst innehålla röntgensvar av skadan. 

Återbud 

Återbud ska lämnas senast 24 timmar innan besöket, annars debiteras du besöksavgiften. Det gäller även om du har frikort. 

Uteblivet besök 

Om du uteblir från besöket kommer du debiteras 400 kronor. Det gäller även om du har frikort..

  • Första besök med remiss från husläkare/distriktsläkare, 200 kr
  • Besök hos specialistläkare, 400 kr 

Betalningsmöjligheter

Du kan betala med kort, Swish eller via faktura. 

Försäkringspatient

Har du en privat sjukvårdsförsäkring? Vi har avtal med de flesta försäkringsbolagen. Tidsbokning sker via försäkringsbolaget. Kontakta alltid dem om du önskar komma till oss.

Privat 

Du kan komma till oss som privatbetalande patient. Det kostar 700 kr per besök och det är inte frikortsgrundande. För att boka en tid ringer du på vår telefontid, 021-14 18 60 måndagar–torsdagar 08:00–09:00 samt 14:30–15:30 och fredagar 08:00–09:00.

Återbud 

Återbud ska lämnas senast 24 timmar innan besöket, annars debiteras du besöksavgiften. 

Uteblivet besök 

Om du uteblir från besöket kommer du debiteras 700 kronor. 

Innan operation:

Läs noga igenom den kallelse du fått och följ de instruktionerna som står där. Kvällen innan din operation och samma morgon som du ska hit ska du duscha med Descutan/Hibiscrub ®. Tvålen finns att köpa på apotek.

Kontakta oss om du har:

  • sår, plitor och kvisslor etc på eller runt den kroppsdel du skall operera.
  • Om du får någon infektion strax före operationen, t ex förkylning, maginfluensa, feber mm

På grund av infektionsrisken kan detta påverka din operation.

Hälsodeklaration:

Du ska fylla i en hälsodeklaration inför operationen. Du kan skriva ut den via länken som du hittar vid Övriga dokument och antingen posta den till oss eller ta med den på operationsdagen. Du kan också fylla i den på mottagningen på operationsdagen. 

Övrig information: 

Du får inte ha smycken, smink eller nagellack på dig på operationsdagen. 

Om du inte har fått andra instruktioner, ta dina mediciner som vanligt. Ta med dina mediciner till mottagningen. 

Rök- och snusstopp 4 veckor före och 6 veckor efter operationen bidrar till bättre läkning och minskad risk för infektioner 

Du som ska opereras i narkos (sövas): Du ska fasta från kl 24:00 kvällen före operation. Du får dricka klara drycker i små mängder fram till 2 timmar innan operationsdagen. 

Du som ska opereras i lokalbedövning: Du får äta frukost som vanligt, ingen fasta behövs. 

Efter operation: 

Innan du åker hem får du träffa din opererande läkare. Du får då skriftlig information med dig 

Hemresa: 

Du får inte köra bil själv hem efter din operation, ordna gärna så du blir hämtad. Om du inte kan bli hämtad hjälper vi dig, som är landstingspatient, med att beställa en sjukresetaxi. Taxiresan kostar 140 kr oavsett var inom Stockholms län du reser och den betalas i efterhand på faktura. Behöver du taxi så säger du till i receptionen när du anmäler dig till din operation. 

Försäkringspatienter får själva ombesörja sin hemtransport. 

Vi rekommenderar inte att du åker kommunalt efter en operation. 

Rehabilitering: 

Efter de flesta operationerna bör man rehabträna. Se våra träningsprogram.

Nationella kvalitetsregister

I nationella kvalitetsregister samlas information från hela landet om en viss sjukdom eller behandling. Informationen används sedan för att utvärdera och förbättra vården. Du ska alltid bli informerad innan dina uppgifter lämnas till ett nationellt kvalitetsregister. Se 1177.se för mer information

Om du inte är nöjd med vården

Om du anser att du har blivit felbehandlad eller att vården inte lever upp till de lagkrav som finns har du olika möjligheter att få dina klagomål prövade: Om du vill ha ersättning för en skada mm som har uppkommit i samband med undersökning eller behandling hos oss kan du ansöka om ersättning.

För landstingspatienter gäller:
Kontakta Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) Tel 08-551 010 00

För privatpatienter gäller:
DBI Vård & Hälsas försäkringsbolag Svedea. Kontakta mottagningen så hjälper vi till med skadeanmälan.

Om du har blivit dåligt bemött eller behöver hjälp

Om du anser att du har blivit dåligt bemött av hälso- och sjukvårdspersonal hos oss, eller om du behöver hjälp för att få den vård du vill ha, ska du i första hand kontakta chef eller medicinskt ansvarig chef på mottagningen du besökt. I andra hand kontaktar du Patientnämnden och i tredje hand Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Patientnämnden

Patientnämnden är en fristående instans, dit du kan vända dig med synpunkter och klagomål på den offentligt finansierade vården. Det kan tex avse bemötande vård och behandling administration ekonomi information juridik omvårdnad tillgänglighet.

Besök Patientnämnden Stockholm

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Om du upplever att du eller någon annan har drabbats av eller har riskerat att råka ut för en vårdskada, kan du kontakta IVO och lämna ett tips om detta eller anmäla ett klagomål. IVO behandlar inte klagomål gällande dåligt bemötande. Besök ivo.se

Vårdgarantin anger hur länge du som längst ska behöva vänta på att komma i kontakt med vården och få vård som du behöver. Från och med att du erbjuds ett besök i vården ska det till exempel inte dröja mer än 7 dagar innan du får träffa en läkare på en vårdcentral eller 90 dagar för att besöka en läkare på en specialistmottagning, beroende på vad du har för behov. Det är alltid vårdens bedömning av ditt medicinska behov av vård som ligger till grund för vilken vård du får och hur fort du får vård.

Den akuta vården får du som vanligt så fort som möjligt.

OBS! Remissregler och rutiner kan variera från landsting till landsting!

Här är en länk till vad som gäller i Stockholms Län

Du kan också ringa till Vårdguiden på tel 08-320 100

Om du vill kan du beställa en kopia av din journal, det gör du via brev till oss.

OBS! DET GÅR EJ ATT BESTÄLL JOURNALKOPIOR VIA MAIL.

Rutin utlämnade av patientjournal till annan vårdgivare

Obligatoriska uppgifter vid en journalbeställning:

  • Patientens personuppgifter och fullständiganamn
  • Beställarens namn om det är någon annan än patienten
  • Fullständig adress dit journalhandlingen ska skickas

 

Beställningsrutin – privatpersoner

Vi ser att du som patient inkommer med en fullmakt gällande din journalbegäran. Du kan lämna den i vår reception alternativt skicka den till oss med post.

Journalanteckningarna skickas som brevförsändelse till folkbokföringsadressen.

Beställningsrutin – anhöriga

För förälder till barn under 18 år gäller att endast förälder som är registrerad som vårdnadshavare får ta del av journalhandlingen.

1177

Från den 1 juli 2018 finns journalerna att hitta på 1177.se. Behöver du kopior från tiden innan dess gäller ovan instruktioner.

Du ska fylla i en hälsodeklaration inför operationen. Är du Stockholmspatient så har du fått en instruktion som innehåller en personlig kod. Logga in och fyll i hälsodeklarationen så hamnar den direkt i vårt journalsystem. Har du förlagt din instruktion så ber vi dig att ta kontakt med mottagningen. 

Här hittar du hälsodeklarationen för DBI Västerås. 

DBI VÅRD & HÄLSA – INTEGRITETSPOLICY

Information om hantering av personuppgifter

Den 25 maj 2018 träder den nya EU-förordningen GDPR i kraft. Förordningen ersätter den nuvarande lagen PuL, Personuppgiftslagen. Syftet med förordningen är att harmonisera lagstiftningen inom EU samt att förstärka integritetsskyddet för individer.

Det är viktigt för oss att du kan känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter, och det är viktigt för oss att vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter, på ett sätt som är enkelt att förstå.

Vi arbetar kontinuerligt med integritetsfrågor så vår integritetspolicy kan komma att uppdateras. Du kan alltid hitta senaste versionen här på vår hemsida.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter. Maila i så fall till oss på personuppgiftsansvarig@dbivard.se

Ansvar för personuppgifter

DBI Vård & Hälsa AB, Riddargatan 12A, 114 35 Stockholm, org nr 559124-2804 samt DBI Ortopedi & Kirurgi Farsta är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av DBI.

Vilka personuppgifter samlas in av oss?

När du besöker någon av våra mottagningar eller tar kontakt med oss på annat sätt som patient samlar vi in dina personuppgifter t ex fullständigt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, uppgifter om din hälsa och annan ärenderelaterad information (t.ex. information som du lämnar vid kontakter med våra mottagningar).

All medicinsk information hanteras enligt patientdatalagen. Den reglerar hur länge uppgifter ska sparas, vem som ska ha åtkomst till dem och hur de skyddas.

En del ekonomiska och andra administrativa transaktioner, tex fakturor, kan innehålla personuppgifter. Vår hantering av denna information följer Bokföringslagen.

Vad använder vi dina personuppgifter till?

Vi använder dina personuppgifter för att kunna hjälpa dig på bästa sätt när du vänder dig till oss för vård. Vi använder också uppgifterna för att kunna fullfölja de avtal vi har med landsting och försäkringsbolag.

Vi använder dina kontaktuppgifter, tex telefonnummer, för att ge dig information om dina bokningar hos oss. Vi skickar tex ut sms som påminnelse om kommande besök hos oss. Du kan när som helst meddela oss att du inte längre vill ha dessa påminnelser.

Utlämnande till tredje part

Personligt identifierbar information lämnas endast ut till dig eller till de parter, tex landsting, försäkringsbolag och andra vårdgivare som behöver informationen av olika legala skäl.

Du har alltid rätt få att veta vem vi lämnar vilken information till. Den rätten att få veta gäller alla som hanterar dina personuppgifter.

Vi använder oss i vissa fall av underleverantörer och samarbetspartners som hjälper oss att driva vår verksamhet. Dessa har godkänt att hålla informationen konfidentiell och följa vår integritetspolicy.

Informationsskydd

Vi har vidtagit en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Endast de medarbetare som behöver se dina uppgifter för att kunna utföra sitt jobb har tillgång till informationen. Vår IT miljö uppfyller de krav som finns på säkerhet, och våra servrar lagrar informationen på ett säkert sätt.

Undvik att skicka känslig information till oss via mejl. De mejl vi får som innehåller personlig information kommer att dokumenteras på ett säkert sätt, t ex i vårt journalsystem TakeCare. När vi har tagit hand om informationen kommer ditt mejl att raderas. Raderingen sker inom 24 timmar efter att vi har emottagit ditt mejl.

Vi sparar inte kontaktuppgifter som tex telefonnummer och mejladresser, mer än tolv månader efter senaste kontakt. Det gäller inte den information som registrerats i vårt journalsystem TakeCare.

Om du vill ha ut information

Du har rätt att begära få veta vad vi har för information om dig. Du har också rätt att begära rättning av eventuella felaktigheter. När det gäller journaler finns information om hur utdrag får lämnas ut i Patientdatalagen. Det innebär att för journalutdrag gäller en annan rutin än för övrig information.

Oavsett vilken information som begärs ut från oss, kommer vi genomföra en identitetskontroll så att ingen information hamnar i felaktiga händer.

För att få utdrag av den information vi har om dig skickar du ett mail till oss på adressen personuppgiftsansvarig@dbivard.se. Vi återkommer med informationen till dig inom fyra veckor efter det att vi har mottagit din begäran.

Vad händer om vi misstänker att dina uppgifter har hamnat fel?

I det fall det skulle ske en incident, tex vi misstänker att dina personuppgifter kan ha hamnat i orätta händer eller förlorats, har vi ett ansvar för att försöka kontakta dig för att informera dig så snart som möjligt. Vi gör alltid en incidentrapport för att kunna följa upp och förbättra vår säkerhet. I vissa fall är vi också skyldiga att rapportera incidenten till Datainspektionen.

DBI VÄSTERÅS ORTOPEDI – INTEGRITETSPOLICY

Information om hantering av personuppgifter
Den 25 maj 2018 träder den nya EU-förordningen GDPR i kraft. Förordningen ersätter den nuvarande lagen PuL, Personuppgiftslagen. Syftet med förordningen är att harmonisera lagstiftningen inom EU samt att förstärka integritetsskyddet för individer.

Det är viktigt för oss att du kan känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter, och det är viktigt för oss att vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter, på ett sätt som är enkelt att förstå. 

Vi arbetar kontinuerligt med integritetsfrågor så vår integritetspolicy kan komma att uppdateras. Du kan alltid hitta senaste versionen här på vår hemsida.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter. Maila i så fall till oss på personuppgiftsansvarig@dbivard.se

Ansvar för personuppgifter
DBI Västerås Ortopedi AB, Kopparbergsvägen 14, 722 13 Västerås, org nr 556344-7209, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av DBI.

Vilka personuppgifter samlas in av oss?
När du besöker någon av våra mottagningar eller tar kontakt med oss på annat sätt som patient samlar vi in dina personuppgifter t ex fullständigt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, uppgifter om din hälsa och annan ärenderelaterad information (t.ex. information som du lämnar vid kontakter med våra mottagningar). 

All medicinsk information hanteras enligt patientdatalagen. Den reglerar hur länge uppgifter ska sparas, vem som ska ha åtkomst till dem och hur de skyddas. 

En del ekonomiska och andra administrativa transaktioner, tex fakturor, kan innehålla personuppgifter. Vår hantering av denna information följer Bokföringslagen. 

Vad använder vi dina personuppgifter till?

Vi använder dina personuppgifter för att kunna hjälpa dig på bästa sätt när du vänder dig till oss för vård. Vi använder också uppgifterna för att kunna fullfölja de avtal vi har med landsting och försäkringsbolag.

Vi använder dina kontaktuppgifter, tex telefonnummer, för att ge dig information om dina bokningar hos oss. Vi skickar tex ut sms som påminnelse om kommande besök hos oss. Du kan när som helst meddela oss att du inte längre vill ha dessa påminnelser.

Utlämnande till tredje part

Personligt identifierbar information lämnas endast ut till dig eller till de parter, tex landsting, försäkringsbolag och andra vårdgivare som behöver informationen av olika legala skäl.

Du har alltid rätt få att veta vem vi lämnar vilken information till. Den rätten att få veta gäller alla som hanterar dina personuppgifter.

Vi använder oss i vissa fall av underleverantörer och samarbetspartners som hjälper oss att driva vår verksamhet. Dessa har godkänt att hålla informationen konfidentiell och följa vår integritetspolicy.

Informationsskydd

Vi har vidtagit en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Endast de medarbetare som behöver se dina uppgifter för att kunna utföra sitt jobb har tillgång till informationen. Vår IT miljö uppfyller de krav som finns på säkerhet, och våra servrar lagrar informationen på ett säkert sätt.

Undvik att skicka känslig information till oss via mejl. De mejl vi får som innehåller personlig information kommer att dokumenteras på ett säkert sätt, t ex i vårt journalsystem Webdoc. När vi har tagit hand om informationen kommer ditt mejl att raderas. Raderingen sker inom 24 timmar efter att vi har emottagit ditt mejl.

Vi sparar inte kontaktuppgifter som tex telefonnummer och mejladresser, mer än tolv månader efter senaste kontakt. Det gäller inte den information som registrerats i vårt journalsystem Webdoc.

Om du vill ha ut information

Du har rätt att begära få veta vad vi har för information om dig. Du har också rätt att begära rättning av eventuella felaktigheter. När det gäller journaler finns information om hur utdrag får lämnas ut i Patientdatalagen. Det innebär att för journalutdrag gäller en annan rutin än för övrig information.

Oavsett vilken information som begärs ut från oss, kommer vi genomföra en identitetskontroll så att ingen information hamnar i felaktiga händer.

För att få utdrag av den information vi har om dig skickar du ett mail till oss på adressen personuppgiftsansvarig@dbivard.se. Vi återkommer med informationen till dig inom fyra veckor efter det att vi har mottagit din begäran.

Vad händer om vi misstänker att dina uppgifter har hamnat fel?

I det fall det skulle ske en incident, tex vi misstänker att dina personuppgifter kan ha hamnat i orätta händer eller förlorats, har vi ett ansvar för att försöka kontakta dig för att informera dig så snart som möjligt. Vi gör alltid en incidentrapport för att kunna följa upp och förbättra vår säkerhet. I vissa fall är vi också skyldiga att rapportera incidenten till Datainspektionen.

Frågor & svar

Högkostnadsskydd innebär att du inte behöver betala mer än ett visst belopp i patientavgifter under ett år.

Till patientavgifter räknas både de avgifter du betalar hos landstingets mottagningar och avgifter hos de privata vårdgivare som har avtal med landstinget.

Sjukvård, sjukvårdande behandling och viss tandvård: 1100 kronor.

Läkemedel: 1 800 kronor

Tekniska hjälpmedel: 2 000 kronor. Läs mer på Vårdguiden

Sjukresor: 1 200 kronor. Läs mer på Sjukresor SLL 

När du nått upp i högkostnadsbeloppet, till exempel 1100 kronor i patientavgifter, får du ett frikort av vårdgivaren. Frikortet gäller 12 månader efter den dag då du gjorde det första besöket.

När man är sövd eller får något lugnande finns risk för att kräkas om du har ätit. Detta kan komma ner i lungorna med allvarlig följd och påverkan på andningen.

Ta inte ditt insulin på morgonen om du ska opereras. Men ta med dig ditt insulin och din blodsockermätare. Du tar ditt insulin efter operationen i samråd ed narkosläkare. Ska du opereras för en mindre åkomma och inte behöver vara fastande så gör du som du brukar med ditt insulin.

Nej, ta inte dina tabletter på morgonen. Du kan ta dom efter operationen då du ätit.

Nej, om du har blivit sövd eller fått lugnande medicin påverkar det din reaktionsförmåga på ett negativt sätt, då det är inte lämpligt att köra bil. Dessutom gör ett förband det svårt att hantera bilkörning.

Sök till oss!

Till oss kan du komma via ditt försäkringsbolag, som privatbetalande eller som landstingspatient. 

Mer information om hur du söker till oss finns under respektive mottagning.