Patientinformation

Patientinformation

Betalningsmöjligheter

Du kan betala med kort, Swish eller via faktura. Frikort gäller.

Försäkringspatient

Har du en privat sjukvårdsförsäkring? Vi har avtal med de flesta försäkringsbolagen. Tidsbokning sker via försäkringsbolaget. Kontakta alltid dem om du önskar komma till oss.

Återbud ska lämnas senast 24 timmar innan besöket, annars debiteras du besöksavgiften.

Patientavgifter

Patientavgifterna följer de avgifter som fastställts av Stockholms läns landsting.

Remiss

Stockholm har infört remisskrav. Det betyder att du alltid måste ha en remiss där en första bedömning är gjord på exempelvis din vårdcentral eller hos en annan ortopedspecialist. I vissa fall kan vi då boka in en operation direkt. En remiss från leg fysioterapeut kan vara tillräckligt, men behöver då vara utförlig och helst innehålla röntgensvar av skadan. 

Återbud 

Återbud ska lämnas senast 24 timmar innan besöket, annars debiteras du besöksavgiften. Det gäller även om du har frikort.

Uteblivet besök 

Om du uteblir från besöket kommer du debiteras 400 kronor. Det gäller även om du har frikort..

 • Första besök med remiss från husläkare/distriktsläkare, 275kr
 • Besök hos specialistläkare,  275 kr

Betalningsmöjligheter

Du kan betala med Swish eller via faktura. 

Försäkringspatient

Har du en privat sjukvårdsförsäkring? Vi har avtal med de flesta försäkringsbolagen. Tidsbokning sker via försäkringsbolaget. Kontakta alltid dem om du önskar komma till oss.

Privat 

Du kan komma till oss som privatbetalande patient. Det kostar 1500 kr per besök och det är inte frikortsgrundande. Eventuella kostnader för röntgen tillkommer. För att boka en tid ringer du på vår telefontid, 021-14 18 60 måndagar–torsdagar 09:00–15:00 samt  fredagar 09:00–12:00.

Återbud 

Återbud ska lämnas senast 24 timmar innan besöket, annars debiteras du besöksavgiften. Det går bra att lämna återbud via telefon dygnet runt.

Uteblivet besök 

Om du uteblir från besöket kommer du debiteras 1500 kronor. 

Innan operation:

Läs noga igenom den kallelse du fått och följ de instruktionerna som står där. Kvällen innan din operation och samma morgon som du ska hit ska du duscha med Descutan/Hibiscrub ®. Tvålen finns att köpa receptfritt på apotek.

Kontakta oss om du har:

 • sår, plitor och kvisslor etc på eller runt den kroppsdel du skall operera.
 • om du får någon infektion strax före operationen, t ex förkylning, maginfluensa, feber mm

På grund av infektionsrisken kan detta påverka din operation.

Hälsodeklaration:

Du ska fylla i en hälsodeklaration inför operationen. Du kan skriva ut den via länken som du hittar vid Övriga dokument och antingen posta den till oss eller ta med den på operationsdagen. 

Övrig information: 

Du får inte ha smycken, smink eller nagellack på dig på operationsdagen. Konstnaglar måste tas bort.

Om du inte har fått andra instruktioner, ta dina mediciner som vanligt. Ta med dina mediciner till mottagningen. 

Rök- och snusstopp 4 veckor före och 6 veckor efter operationen bidrar till bättre läkning och minskad risk för infektioner 

Du som ska opereras i narkos (sövas): Du ska fasta från kl 24:00 kvällen före operation. Du får dricka vatten, kaffe & te utan mjölk, i små mängder fram till 2 timmar innan operationsdagen. 

Du som ska opereras i lokalbedövning: Du får äta frukost som vanligt, ingen fasta behövs. 

Efter operation: 

Innan du åker hem får du skriftlig information från din opererande läkare, med all information du behöver om din operation samt hur du bör agera när du kommer hem.

Hemresa: 

Du får inte köra bil själv hem efter din operation, ordna gärna så du blir hämtad. Om du inte kan bli hämtad hjälper vi dig, som är landstingspatient, med att beställa en sjukresetaxi. Taxiresan kostar 140 kr oavsett var inom Stockholms län du reser och den betalas i efterhand på faktura. Behöver du taxi så säger du till i receptionen när du anmäler dig till din operation. 

Försäkringspatienter får själva ombesörja sin hemtransport. 

Vi rekommenderar inte att du åker kommunalt efter en operation. 

Rehabilitering: 

Efter de flesta operationerna bör man rehabträna. Se våra träningsprogram.

Nationella kvalitetsregister

I nationella kvalitetsregister samlas information från hela landet om en viss sjukdom eller behandling. Informationen används sedan för att utvärdera och förbättra vården. Du ska alltid bli informerad innan dina uppgifter lämnas till ett nationellt kvalitetsregister. Se 1177.se för mer information

Om du inte är nöjd med vården

Om du anser att du har blivit felbehandlad eller att vården inte lever upp till de lagkrav som finns har du olika möjligheter att få dina klagomål prövade: Om du vill ha ersättning för en skada mm som har uppkommit i samband med undersökning eller behandling hos oss kan du ansöka om ersättning.

För landstingspatienter gäller:
Kontakta Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) Tel 08-551 010 00

För privatpatienter gäller:
DBI Vård & Hälsas försäkringsbolag Svedea. Kontakta mottagningen så hjälper vi till med skadeanmälan.

Om du har blivit dåligt bemött eller behöver hjälp

Om du anser att du har blivit dåligt bemött av hälso- och sjukvårdspersonal hos oss, eller om du behöver hjälp för att få den vård du vill ha, ska du i första hand kontakta chef eller medicinskt ansvarig chef på mottagningen du besökt. I andra hand kontaktar du Patientnämnden och i tredje hand Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Patientnämnden

Patientnämnden är en fristående instans, dit du kan vända dig med synpunkter och klagomål på den offentligt finansierade vården. Det kan tex avse bemötande vård och behandling administration ekonomi information juridik omvårdnad tillgänglighet.

Besök Patientnämnden Stockholm

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Om du upplever att du eller någon annan har drabbats av eller har riskerat att råka ut för en vårdskada, kan du kontakta IVO och lämna ett tips om detta eller anmäla ett klagomål. IVO behandlar inte klagomål gällande dåligt bemötande. Besök ivo.se

Vårdgarantin anger hur länge du som längst ska behöva vänta på att komma i kontakt med vården och få vård som du behöver. Från och med att du erbjuds ett besök i vården ska det till exempel inte dröja mer än 7 dagar innan du får träffa en läkare på en vårdcentral eller 90 dagar för att besöka en läkare på en specialistmottagning, beroende på vad du har för behov. Det är alltid vårdens bedömning av ditt medicinska behov av vård som ligger till grund för vilken vård du får och hur fort du får vård.

Den akuta vården får du som vanligt så fort som möjligt.

OBS! Remissregler och rutiner kan variera från landsting till landsting!

Här är en länk till vad som gäller i Stockholms Län

Du kan också ringa till Vårdguiden på tel 08-320 100

Om du vill kan du beställa en kopia av din journal, det gör du via brev till oss.

OBS! DET GÅR EJ ATT BESTÄLL JOURNALKOPIOR VIA MAIL.

Rutin utlämnade av patientjournal till annan vårdgivare

Obligatoriska uppgifter vid en journalbeställning:

 • Patientens personuppgifter och fullständiganamn
 • Beställarens namn om det är någon annan än patienten
 • Fullständig adress dit journalhandlingen ska skickas

 

Beställningsrutin – privatpersoner

Vi ser att du som patient inkommer med en fullmakt gällande din journalbegäran. Du kan lämna den i vår reception alternativt skicka den till oss med post.

Journalanteckningarna skickas som brevförsändelse till folkbokföringsadressen.

Beställningsrutin – anhöriga

För förälder till barn under 18 år gäller att endast förälder som är registrerad som vårdnadshavare får ta del av journalhandlingen.

1177

Från den 1 juli 2018 finns journalerna att hitta på 1177.se. Behöver du kopior från tiden innan dess gäller ovan instruktioner.

Du ska fylla i en hälsodeklaration inför operationen. Är du Stockholmspatient så har du fått en instruktion som innehåller en personlig kod. Logga in och fyll i hälsodeklarationen så hamnar den direkt i vårt journalsystem. Har du förlagt din instruktion så ber vi dig att ta kontakt med mottagningen. 

Här hittar du hälsodeklarationen för DBI Västerås. 

DBI VÅRD & HÄLSA – INTEGRITETSPOLICY

Information om hantering av personuppgifter

Den 25 maj 2018 träder den nya EU-förordningen GDPR i kraft. Förordningen ersätter den nuvarande lagen PuL, Personuppgiftslagen. Syftet med förordningen är att harmonisera lagstiftningen inom EU samt att förstärka integritetsskyddet för individer.

Det är viktigt för oss att du kan känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter, och det är viktigt för oss att vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter, på ett sätt som är enkelt att förstå.

Vi arbetar kontinuerligt med integritetsfrågor så vår integritetspolicy kan komma att uppdateras. Du kan alltid hitta senaste versionen här på vår hemsida.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter. Maila i så fall till oss på personuppgiftsansvarig@dbivard.se

Ansvar för personuppgifter

DBI Vård & Hälsa AB, Riddargatan 12A, 114 35 Stockholm, org nr 559124-2804 samt DBI Ortopedi & Kirurgi Farsta är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av DBI.

Vilka personuppgifter samlas in av oss?

När du besöker någon av våra mottagningar eller tar kontakt med oss på annat sätt som patient samlar vi in dina personuppgifter t ex fullständigt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, uppgifter om din hälsa och annan ärenderelaterad information (t.ex. information som du lämnar vid kontakter med våra mottagningar).

All medicinsk information hanteras enligt patientdatalagen. Den reglerar hur länge uppgifter ska sparas, vem som ska ha åtkomst till dem och hur de skyddas.

En del ekonomiska och andra administrativa transaktioner, tex fakturor, kan innehålla personuppgifter. Vår hantering av denna information följer Bokföringslagen.

Vad använder vi dina personuppgifter till?

Vi använder dina personuppgifter för att kunna hjälpa dig på bästa sätt när du vänder dig till oss för vård. Vi använder också uppgifterna för att kunna fullfölja de avtal vi har med landsting och försäkringsbolag.

Vi använder dina kontaktuppgifter, tex telefonnummer, för att ge dig information om dina bokningar hos oss. Vi skickar tex ut sms som påminnelse om kommande besök hos oss. Du kan när som helst meddela oss att du inte längre vill ha dessa påminnelser.

Utlämnande till tredje part

Personligt identifierbar information lämnas endast ut till dig eller till de parter, tex landsting, försäkringsbolag och andra vårdgivare som behöver informationen av olika legala skäl.

Du har alltid rätt få att veta vem vi lämnar vilken information till. Den rätten att få veta gäller alla som hanterar dina personuppgifter.

Vi använder oss i vissa fall av underleverantörer och samarbetspartners som hjälper oss att driva vår verksamhet. Dessa har godkänt att hålla informationen konfidentiell och följa vår integritetspolicy.

Informationsskydd

Vi har vidtagit en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Endast de medarbetare som behöver se dina uppgifter för att kunna utföra sitt jobb har tillgång till informationen. Vår IT miljö uppfyller de krav som finns på säkerhet, och våra servrar lagrar informationen på ett säkert sätt.

Undvik att skicka känslig information till oss via mejl. De mejl vi får som innehåller personlig information kommer att dokumenteras på ett säkert sätt, t ex i vårt journalsystem TakeCare. När vi har tagit hand om informationen kommer ditt mejl att raderas. Raderingen sker inom 24 timmar efter att vi har emottagit ditt mejl.

Vi sparar inte kontaktuppgifter som tex telefonnummer och mejladresser, mer än tolv månader efter senaste kontakt. Det gäller inte den information som registrerats i vårt journalsystem TakeCare.

Om du vill ha ut information

Du har rätt att begära få veta vad vi har för information om dig. Du har också rätt att begära rättning av eventuella felaktigheter. När det gäller journaler finns information om hur utdrag får lämnas ut i Patientdatalagen. Det innebär att för journalutdrag gäller en annan rutin än för övrig information.

Oavsett vilken information som begärs ut från oss, kommer vi genomföra en identitetskontroll så att ingen information hamnar i felaktiga händer.

För att få utdrag av den information vi har om dig skickar du ett mail till oss på adressen personuppgiftsansvarig@dbivard.se. Vi återkommer med informationen till dig inom fyra veckor efter det att vi har mottagit din begäran.

Vad händer om vi misstänker att dina uppgifter har hamnat fel?

I det fall det skulle ske en incident, tex vi misstänker att dina personuppgifter kan ha hamnat i orätta händer eller förlorats, har vi ett ansvar för att försöka kontakta dig för att informera dig så snart som möjligt. Vi gör alltid en incidentrapport för att kunna följa upp och förbättra vår säkerhet. I vissa fall är vi också skyldiga att rapportera incidenten till Datainspektionen.

Frågor & svar

Vad innebär högkostnadsskydd?

Högkostnadsskydd innebär att du inte behöver betala mer än ett visst belopp i patientavgifter under ett år.

Till patientavgifter räknas både de avgifter du betalar hos landstingets mottagningar och avgifter hos de privata vårdgivare som har avtal med landstinget.

Sjukvård, sjukvårdande behandling och viss tandvård: 1100 kronor.

Läkemedel: 1 800 kronor

Tekniska hjälpmedel: 2 000 kronor. Läs mer på Vårdguiden

Sjukresor: 1 200 kronor. Läs mer på Sjukresor SLL 

När du nått upp i högkostnadsbeloppet, till exempel 1100 kronor i patientavgifter, får du ett frikort av vårdgivaren. Frikortet gäller 12 månader efter den dag då du gjorde det första besöket.

Hur mycket kostar mitt besök eller operation?

Patientavgifterna följer de avgifter som fastställts av Stockholms läns landsting

 • Första besök med remiss från husläkare/distriktsläkare, 250 kr
 • Besök hos specialistläkare, 250 kr
 • Om du uteblir från besöket kommer du debiteras 400 kronor. Det gäller även om du har frikort

 • Varför behöver jag vara fastande inför en operation?

När man är sövd eller får något lugnande finns risk för att kräkas om du har ätit. Detta kan komma ner i lungorna med allvarlig följd och påverkan på andningen.

Du skall vara fastandes från midnatt dagen innan. För tuggummi och snus gäller samma regler – inget efter midnatt.

Kaffe, Te – UTAN mjölk samt vatten och saft går bra att dricka fram till två timmar innan du skall vara hos oss.

 • Behöver jag komma tidigare än tiden jag fått på mitt sms?                                                        Nej, kom den utsatta tiden, annars får du troligtvis bara vänta längre.
 • Min läkare sa att jag ska köpa med mig en speciell sko att ha efter operationen, kan jag köpa den efter jag gjort operationen?

Nej, Du måste ha med dig skon när du kommer till operation, så den måste köpas innan.

 • Jag har tagit en vaccinationsspruta precis, kan jag opereras ändå?

Du bör vänta ca 2-3 veckor efter att du tagit vaccinsprutan.

 • Jag har en envis hosta som inte ger sig efter en tidigare förkylning, ska jag avboka min tid?

Det viktigaste är att du inte har en pågående infektion i kroppen, alltså ingen feber eller om ditt allmäntillstånd är dåligt. Trötthet, frossa osv

Kontakta oss på vår telefontid om du känner dig osäker.

 • Kan jag snusa och röka innan operation?

Vi ser helst att du slutar med nikotinet några veckor innan operationen.

 • Jag har några frågor till doktorn innan operationen, hur gör jag då?

Doktorn kommer att lägga bedövning innan operationen, så du kommer att ha möjlighet att ställa dina frågor på plats.

 • Får jag ha nagellack på naglarna?

Nej, du ska ha omålade naturella naglar. Konstnaglar är inte tillåtet utan bör tas bort innan du kommer hit.

 • Jag ska opereras efter lunch och kommer vara fastandes ganska länge. Kan jag äta bara något litet?

  Nej, du måste vara fastandes och det innebär ingen föda efter midnatt dagen innan operation. Men om du har en sen tid så kan du dricka lite saft så att du får i dig socker, då undviker du att känna dig lika hungrig och trött- Dock inte mindre än 2 timmar innan din inställelsetid.

 • Kan jag ta med en anhörig till operation?

Vi har tyvärr inte plats för att ha anhöriga väntandes i lokalen, och inne på operation är det sterilt område och där välkomnar vi bara personal samt patienter. Dock finns Farsta centrums galleria precis utanför med många möjligheter att fika alt fördriva tiden för den väntande anhörige.

 • Måste jag tvätta mig med Descutan/Hibiskrubb fast jag ska operera handen/foten?

Ja, du skall duscha och använda Descutan eller Hibiskrubb på hela kroppen, kvällen innan samt på morgonen innan du kommer till oss. Hela kroppen skall tvålas in även om du bara skall operera ett finger eller tår.

 • Kommer jag att behöva kryckor?

-Om du behöver kryckor efter operationen så har vanligtvis doktorn talat om det redan innan. Vi har kryckor som du köper av oss här på plats eller fråga i din vänkrets om någon har ett par att låna ut så tar du med dom.

 • Kan jag ta med mig bilen och köra hem efter operationen?

-Nej, om du har blivit sövd eller fått lugnande medicin påverkar det din reaktionsförmåga på ett negativt sätt, och då är det inte lämpligt att köra bil. Dessutom gör många av de olika förbanden som du kan få efter en operation, att det kan vara svårt att hantera bilkörning

 • Kommer jag att få några instruktioner om hur jag ska träna efter operationen?

-Du kommer att prata med doktorn innan du åker hem och då få all viktig information som du behöver. Träningsprogram och hur du skall sköta ditt förband osv

Tar jag bort mina stygn hos er?                                                                                                    -Enklast tar du bort dina stygn på din Vårdcentral, men i vissa fall kan du även komma tillbaka hit till oss för att doktorn vill följa upp din läkning. Kolla med din läkare.-

 • Jag har blött igenom mitt bandage, ska jag ta av det?                                                                           -Nej, kontakta din vårdcentral för ny omläggning. Detta gäller även om du upplever att ditt sår luktar illa alt om ditt bandage blivit blött av någon sorts vätska.

-Ja, du tar dessa mediciner precis som vanligt.

-Ta inte ditt insulin på morgonen om du ska opereras. Men ta med dig ditt insulin och din blodsockermätare. Du tar ditt insulin efter operationen i samråd ed narkosläkare. Ska du opereras för en mindre åkomma och inte behöver vara fastande så gör du som du brukar med ditt insulin.

 • Jag brukar inte äta värktabletter men har fått utskrivet att ta efter operationen. Kan jag strunta i dom?

-Det är självklart upp till dig, men om doktorn tycker att du skall ta några tabletter för att undvika smärta så är det klokt. Oftast behövs bara ett par tabletter under det första dygnet.

 • Kommer jag att få recept utskrivet på smärtlindring osv?

-Ja, om doktorn anser att du behöver medicinering så kommer du få recept inringt så du kan hämta på ditt apotek.

-Nej, ta inte dina tabletter på morgonen. Du kan ta dom efter operationen då du ätit

 • Behöver jag ha remiss för att komma till er?

För att komma till vår mottagning i Farsta/Sollentuna som landstingspatient krävs remiss. Den kan du få från din husläkare eller t ex från en fysioterapeut.

För att komma till vår mottagning i Västerås eller till Riddargatan krävs en sjukvårdsförsäkring eller om du vill komma som privatbetalande patient.

 • Jag bor inte i Region Stockholm, kan jag ändå välja er som vårdgivare?

Ja, alla patienter kan söka all offentligt finansierad öppenvård hos alla utförare i hela landet. Det gäller även hos privata vårdgivare som har avtal med Regionen du söker till. Eventuella remisskrav måste dock följas. Det innebär att om du har en remiss så kan du söka vård hos oss.

 • Har ni långa väntetider?

Nej. vi kan för det mesta erbjuda en tid till specialistläkare inom ca två till tre veckor. I Västerås ofta inom en vecka. 

Vad innebär högkostnadsskydd?

Högkostnadsskydd innebär att du inte behöver betala mer än ett visst belopp i patientavgifter under ett år.

Till patientavgifter räknas både de avgifter du betalar hos landstingets mottagningar och avgifter hos de privata vårdgivare som har avtal med landstinget.

Sjukvård, sjukvårdande behandling och viss tandvård: 1100 kronor.

Läkemedel: 1 800 kronor

Tekniska hjälpmedel: 2 000 kronor. Läs mer på Vårdguiden

Sjukresor: 1 200 kronor. Läs mer på Sjukresor SLL 

När du nått upp i högkostnadsbeloppet, till exempel 1100 kronor i patientavgifter, får du ett frikort av vårdgivaren. Frikortet gäller 12 månader efter den dag då du gjorde det första besöket.

Hur mycket kostar mitt besök eller operation?

Patientavgifterna följer de avgifter som fastställts av Stockholms läns landsting

 • Första besök med remiss från husläkare/distriktsläkare, 250 kr
 • Besök hos specialistläkare, 250 kr
 • Om du uteblir från besöket kommer du debiteras 400 kronor. Det gäller även om du har frikort

När man är sövd eller får något lugnande finns risk för att kräkas om du har ätit. Detta kan komma ner i lungorna med allvarlig följd och påverkan på andningen.

Du skall vara fastandes från midnatt dagen innan. För tuggummi och snus gäller samma regler – inget efter midnatt.

Kaffe, Te – UTAN mjölk samt vatten och saft går bra att dricka fram till två timmar innan du skall vara hos oss.

 • Behöver jag komma tidigare än tiden jag fått på mitt sms?
  Nej, det räcker gott att du kommer på utsatta tiden. Tiden du fått är en inställelsetid och inte din operationstid. Då vi inte kan garantera start och sluttid för din operation behöver du avsätta hela dagen.
 • Min läkare sa att jag ska köpa med mig en speciell sko att ha efter operationen, var köper jag den?

Nej, du måste ha med dig skon när du kommer till operationen. Den kan köpas på en hjälpmedelsbutik. Vi samarbetar med Ortopedia som finns på olika ställen i Stockholm och bl a i samma hus som vi finns i Farsta.

 • Måste jag tvätta mig med Descutan/Hibiskrubb fast jag ska operera handen/foten?

Ja, hela kroppen skall duschas och tvålas in enligt instruktionen. Detta gäller samtliga ingrepp och skall utföras både kvällen innan samt på morgonen innan du anländer.

 • Jag har en envis hosta som inte ger sig efter en tidigare förkylning, ska jag avboka min tid?

Det viktigaste är att du inte har en pågående infektion i kroppen, alltså ingen feber eller om ditt allmäntillstånd är dåligt. Trötthet, frossa osv

Kontakta oss på vår telefontid om du känner dig osäker.

 • Kan jag snusa och röka innan operation?

Vi ser helst att du slutar med nikotinet innan operationen. Följ din läkares rekommendation.

 • Jag har några frågor till doktorn innan operationen, hur gör jag då?

Doktorn kommer att lägga bedövning innan operationen, så du kommer att ha möjlighet att ställa dina frågor på plats.

 • Får jag ha nagellack och smycken?

Nej, du ska ha omålade naturella naglar och samtliga smycken skall tas bort innan operation. Konstnaglar accepteras inte och skall avlägsnas, annars finns risk att din operation ställs in.

 • Jag ska opereras efter lunch och kommer vara fastandes ganska länge. Kan jag äta bara något litet?

  Nej, du måste vara fastandes och det innebär ingen föda efter midnatt dagen innan operation. Men om du har en sen tid så kan du dricka lite saft fram till 2 timmar innan din inställelsetid, så att du får i dig socker, då undviker du att känna dig lika hungrig och trött 

 • Kan jag ta med en anhörig till operation?

Vi har tyvärr inte plats för att ha anhöriga väntandes i lokalen, och inne på operation är det sterilt område och där välkomnar vi bara personal samt patienter. Dock finns Farsta centrums galleria precis utanför för den väntande anhörige.

 • Kommer jag att behöva kryckor?

Om du behöver kryckor efter operationen så har vanligtvis doktorn talat om det redan innan. Om inte, så finns kryckor att köpa av oss här på plats eller fråga i din vänkrets. Vid behov av kryckor tas dessa med på operationsdagen.

 • Kan jag ta med mig bilen och köra hem efter operationen?

Nej, om du har blivit sövd eller fått lugnande medicin påverkar det din reaktionsförmåga på ett negativt sätt, och då är det inte lämpligt att köra bil. Dessutom gör många av de olika förbanden som du kan få efter en operation, att det kan vara svårt att hantera bilkörning

 • Kommer jag att få några instruktioner om hur jag ska träna efter operationen?

Du kommer att prata med doktorn innan du åker hem och då få all viktig information som du behöver. gällande träningsprogram och hur du skall sköta ditt förband osv

 • Hur ska jag kunna duscha med mitt bandage?
  Eftersom bandaget inte får bli blött, är det viktigt att du använder plastpåse och tejp för att säkerställa ett torrt operationsområde.
 • Tar jag bort mina stygn hos er?                                                                                  
  Stygnen tas bort på din Vårdcentral, men i vissa fall kan du även komma tillbaka hit till oss för att doktorn vill följa upp din läkning.
 • Jag har blött igenom mitt bandage, ska jag ta av det?                                                                       Nej, bandaget får inte tas av, men du kan lida en extra linda utanpå om du upplever obehag av att se blodet. Vid behov av nyomläggning, kontakta din vårdcentral. Detta gäller även om du upplever att ditt sår luktar illa alt om ditt bandage blivit blött av någon sorts vätska. Du skall inte under några omständigheter ta bort det inre plåstret själv på grund av infektionsrisken.
 • Jag har högt blodtryck och äter blodtrycksmedicin. Ska jag ta min medicin på operationsdagens morgon?

Ja, du tar dessa mediciner precis som vanligt.

 • Jag är en insulinbehandlad diabetiker. Hur gör jag med mitt insulin på operationsdagens morgon?

Ta inte ditt insulin på morgonen om du ska opereras. Men ta med dig ditt insulin och din blodsockermätare. Du tar ditt insulin efter operationen i samråd ed narkosläkare. Ska du opereras för en mindre åkomma och inte behöver vara fastande så gör du som du brukar med ditt insulin.

 • Jag brukar inte äta värktabletter men har fått utskrivet att ta efter operationen. Kan jag strunta i dom?

Det är självklart upp till dig, men om doktorn tycker att du skall ta några tabletter för att undvika smärta så är det klokt. Oftast behövs bara ett par tabletter under det första dygnet.

 • Kommer jag att få recept utskrivet på smärtlindring osv?

Ja, om doktorn anser att du behöver medicinering så kommer du få recept elektroniskt, så du kan hämta på ditt apotek.

 • Jag är en tablettbehandlad diabetiker. Ska jag ta mina mediciner på operationsdagens morgon?

Nej, ta inte dina tabletter på morgonen. Du kan ta dom efter operationen då du ätit

Sök till oss!

Till oss kan du komma via ditt försäkringsbolag, som privatbetalande eller som landstingspatient. 

Mer information om hur du söker till oss finns under respektive mottagning.