Reumatologi

Reumatologiska sjukdomar kan drabba alla oavsett ålder.  I de flesta fall är reumatologiska sjukdomar vanligare hos kvinnor.  En gemensam nämnare för de olika sjukdomarna är smärta och sämre rörelsefunktion.