Plastikkirurgi

Rekonstruktiv plastikkirurgi

Syftar till att åtgärda medfödda eller förvärvade defekter hos patienten, såväl utseendemässiga som funktionella. Det kan handla om missbildningar, förvärvade skador som tex brännskador eller rekonstrukstion efter tumörer. Även bröstförminskande kirurgi räknas till denna kategori om vissa kriterier uppfylls i kombination med fysiska belastningssymtom som till exempel rygg, nack och bröstsmärta. 

Estetisk plastikkirurgi

Estetisk plastikkirurgi inriktas på att förändra utseendet och/eller motverka det naturliga åldrandet genom att korrigera kosmetiska defekter, så kallade skönhetsoperationer.

Sök till oss!

Till oss kan du komma via ditt försäkringsbolag, som privatbetalande eller som landstingspatient. 

Mer information om hur du söker till oss finns under respektive mottagning.