Specialistområden

Ortopedi

Ortopedi är en medicinsk specialitet som omfattar behandling av frakturer och andra skador på rörelseapparaten samt medfödda och förvärvade deformiteter i rörelseapparaten. Med rörelseapparaten menar man kroppens skelett, ligament, leder och muskler. Ortopedi räknas som en kirurgisk specialitet och kallas även ortopedisk kirurgi.

Rehab

Vi på Rehab & Sport är naprapater och fysioterapeuter som erbjuder undersökning, diagnostisering, behandling och rehablitering av besvär från rörelseapparaten. Vi har en bred kompetens inom idrottsmedicin och postoperativ rehablitering. Vi har en helt integrerad vårdkedja med individen i centrum där vi som rehabpersonal arbetar tätt tillsammans med ortopedspecialister och övrig vårdpersonal.

Reumatologi

Reumatiska sjukdomar beror på ett fel i immunsystemet som gör att kroppens egna immunsystem vänder sig mot sig själv. Det kan leda till att man till exempel får inflammatorisk ledsjukdom eller inflammatorisk ryggsjukdom. Ledgångsreumatism är den vanligaste av dessa.

Plastikkirurgi

Vi erbjuder både estetisk och rekonstruktiv plastikkirurgi.