Rehab

Välkommen till DBI Rehab!

Vi på Rehab & Sport är naprapater och fysioterapeuter som erbjuder undersökning, diagnostisering, behandling och rehablitering av besvär från rörelseapparaten. Vi har en bred kompetens inom idrottsmedicin och postoperativ rehablitering. Vi har en helt integrerad vårdkedja med individen i centrum där vi som rehabpersonal arbetar tätt tillsammans med ortopedspecialister och övrig vårdpersonal. 

Vi arbetar enligt ett beteendemedicinskt arbetssätt och lägger upp individuella mål och behandlingsplaner tillsammans med våra patienter. När du avslutar din behandlingsserie hos oss har du också fått den information som krävs för att förebygga och undvika besvär i framtiden.

Naprapati

Naprapati betyder ”att korrigera orsaken till lidande” och innebär specifik undersökning, diagnostik, manuell behandling och rehabilitering av smärta och dysfunktion i led och muskler. En förändrad eller nedsatt funktion/rörelse påverkar fysiologiska mekanismer i kroppen och kan ge olika smärttillstånd. Orsaken till symptomen är ofta en kompensation och ett resultat av något annat som inte fungerar optimalt.

Detta helhetstänk, där ortopedisk manuell medicin kombineras med specifik kunskap om kroppens uppbyggnad ligger som grund för naprapatbehandlingen. Den manuella behandlingen skall resultera i en snabbare rehabilitering.

Det görs en genomgång av patientens sjukdomshistoria och livssituation, därutöver utförs en grundlig undersökning för att finna orsaken till symptomen och ställa rätt diagnos. Först då bestämmer man den behandling och rehabiliterande träning som passar och som ger varaktiga resultat.

Behandlingsmetoder

 • Muskulära tekniker (massage, triggerpunktsbehandling, töjningar och akupunktur)
 • Ledbehandling (mobilisering, manipulation)
 • Tejpning
 • Stötvåg
 • Laser
 • Individuella råd och vägledning

Fysioterapi

Fysioterapi är det nya namnet för sjukgymnastik. Grunden inom fysioterapi handlar om hur fysisk aktivitet och rörelse leder till hälsa och god livskvalité. Den inriktning som finns på DBI Vård & Hälsa är inom fysisk aktivitet och idrottsmedicin, dvs smärtbesvär och skador som främst kommer från kroppens muskler och leder. Vi är väl insatta i hur fysisk aktiviet och träning fungerar som rehabilitering efter skada eller sjukdom samt för att förebygga skador och ohälsa.

Vi fokuserar på kroppens rörelse och dess funktion, dvs hur kroppen rör sig och vad som krävs för att klara av att utföra de rörelser och aktiviteter som vi vill att den ska klara av. Vi behandlar smärtor och skador på individuell basis vilket innebär att vi utför en grundlig undersökning för att kunna utforma en individuell behandlingsplan. Nästan uteslutande består behandlingen av flera olika delar, ofta en kombination av träningsövningar, individuell rådgivning och vid behov manuella tekniker.

Behandlingsmetoder

 • Fysisk träning i samband med smärttillstånd, postoperativ rehabilitering samt för ökad prestation
 • Individuella råd och vägledning
 • Manuell behandling av led, nerv och muskel (så som mobilisering & manipulation)
 • Undersökning med diagnostiskt muskuloskeletalt ultraljud
 • Stötvågsbehandling
 • Dry needling
 • Akupunktur
 • Laser
 • Tejpning

Löpanalys

Nu kommer vi även att kunna erbjuda löpanalys hos oss på Ortopedi & Sport.

Löpanalysen tar ca en timme och görs tillsammans med en terapeut som filmar ditt löpsteg och hållning från olika vinklar. Därefter kommer terapeuten med tips och råd hur du kan förbättra ditt löpsteg för att minska skaderisken eller förbättra fin funktion.Vid behov gås detta även igenom med behandlande terapeut på DBI om det krävs manuellt behandlande åtgärder.

Kostnad för detta är 1 000 kr och bokas via vår onlinebokning eller hos vår reception 010-330 20 06, välj knappval 1.

Denna tjänst kan du som privatperson boka hos oss utan krav på remiss.

Sök till oss!

Till oss kan du komma via ditt försäkringsbolag, som privatbetalande eller som landstingspatient. 

Mer information om hur du söker till oss finns under respektive mottagning.