Artros

Artros axel

Vissa riskfaktorer tex tidigare trauma eller infektion kan medföra att axelleden utvecklar artros (ledförslitning). Oftast är dock grundorsaken okänd. Patienten kan ofta uppleva detta som molvärk ifrån axelleden och ibland upphakningar. 

Behandling: 

Oftast smärtstillning och sjukgymnastik. Om man i samband med utredning finner lösa broskbitar kan det bli aktuellt med operation och borttagande av dessa. Skulle leden slitas ut helt kan det bli aktuellt med ledbyte. 

Operation: 

Artroskopi axel Ingreppet kan med fördel utföras dagkirurgiskt i narkos eller nervblockad. Kirurgen använder sig oftast av titthålskirurgi 2-3 st små (5-6 mm) hål i huden görs och en kamera förs tillsammans med olika kirurgiska instrument under konstant spolning med koksaltlösning. Ev lösa broskbitar avlägsnas. Ingreppet tar ca 20-30 minuter.

Sök till oss!

Till oss kan du komma via ditt försäkringsbolag, som privatbetalande eller som landstingspatient. 

Mer information om hur du söker till oss finns under respektive mottagning.