Axel

Axelns uppbyggnad

En axel är en led i kroppen som är allra rörligast. Axelleden består egentligen av fyra leder; leden mellan överarmen och skuldran, leden mellan skuldran och bröstkorgsväggen samt den inre- och yttre nyckelbensleden. Det är därför en biomekaniskt komplex kroppsdel. Dess funktion bygger på ett samspel mellan rörelser i samtliga dessa leder. Musklerna som arbetar kring axeln samarbetar på ett synkront sätt när de är friska. Ibland kan det uppstå störningar i samspelet kring leden vilket kan resultera i smärta, svaghet samt instabilitet.

Själva axelleden består av överarmens ledhuvud, ledpannan på skulderbladet och ledkapseln samt ledband. Den begränsas upptill av ett benutskott från skulderbladet, acromion, som tillsammans med ett främre ledband bildar taket i leden.

Muskler och senor runt axeln stabiliserar själva leden. Rotatorcuffen, som består av musklerna supraspinatus, infraspinatus, subskapularis och teres minor är den viktigaste strukturen för att stabilisera axeln och hålla ledhuvudet på plats mot ledpannan vid axelns olika rörelser. Musklerna fäster på utsidan av överarmens ledhuvud via en gemensam senplatta och skyddas ovanför av en slemsäck. Framtill i axeln bidrar även bicepsmuskelns långa sena till axelns stabilitet, liksom den ledkapsel som omger hela axelleden.

En broskring (labrum), som ligger runt ledpannekanten, fördjupar själva ledpannan på skulderbladet för att ytterligare öka stabiliteten i leden.

Slutligen finns deltoideusmuskeln, som fäster på acromions över del och omger hela axelleden, och bidrar till ytterligare styrka vid olika rörelser i axeln.

Axelskador

Det anatomiska arrangemanget i axeln innebär stora utmaningar för vävnaderna kring axelleden, vilket kan resultera i att vissa sjukdomstillstånd kan uppstå. Har du ont i axeln så kan detta leda till att smärtan sprider sig även till andra delar av kroppen. Här nedan är länkar till mer information om symtom, behandling och prognos för de vanligaste tillstånden:

Informationsfilmer

Sök till oss!

Till oss kan du komma via ditt försäkringsbolag, som privatbetalande eller som landstingspatient. 

Mer information om hur du söker till oss finns under respektive mottagning.