Atros Knä

Vissa riskfaktorer tex tidigare trauma eller infektion kan medföra att knäleden utvecklar artros (ledförslitning). Belastning är en annan riskfaktor. Oftast är dock grundorsaken okänd. Patienten kan ofta uppleva detta som molvärk och belastningsvärk samt svullnad ifrån knäleden ibland tillsammans med upphakningar. 

Behandling

Beroende på graden av artros finns olika behandlingsalternativ: 

  • Lättare fall behandlas oftast med avlastning, smärtstillning, anti-inflammatorisk tablettbehandling samt sjukgymnastik. 
  • Medelsvåra fall kan i tillägg till ovanstående även behandlas med kortisoninjektioner och ev. artroskopisk operation för avlägsnande av lösa brosk- eller benbitar. 
  • Uttalade fall kan opereras med ny knäled. 

 

Operation: artroskopi 

Ingreppet kan med fördel utföras dagkirurgiskt i narkos eller nervblockad. Kirurgen använder sig oftast av titthålskirurgi 2-3 st små (5-6 mm) hål i huden görs och en kamera förs tillsammans med olika kirurgiska instrument under konstant spolning med koksaltlösning. Ev. lösa broskbitar avlägsnas. Ingreppet tar ca 20-30 minuter.

Sök till oss!

Till oss kan du komma via ditt försäkringsbolag, som privatbetalande eller som landstingspatient. 

Mer information om hur du söker till oss finns under respektive mottagning.