Kroniskt kompartmentsyndrom

Vad är Kroniskt kompartmentsyndrom?

Underbenets muskelgrupper ligger i separata muskelsäckar (fascior). Hos vissa individer kan muskelsäckarna var trånga och strama. När muskeln jobbar hårt tex i samband med löpning sväller den något. Om muskelsäcken är trång stiger trycket i muskeln och blodkärlen kan då tryckas ihop så att blodet ej passerar förbi. Musklerna drabbas då av ”håll” (ischemi eller syrebrist). Detta ger oftast upphov till en stark smärta vilket gör att man måste avbryta den pågående aktiviteten tills smärtan avtar. 

Behandling

Lättare fall kan behandlas med sjukgymnastik. I svårare fall kan operation övervägas. 

Operation: fasciotomi 

Ingreppet kan med fördel utföras dagkirurgiskt i narkos. Ett till två hudsnitt på in- och ev. utsida görs vardera på underbenet. Ett ben opereras i taget. Därefter klyvs de strama muskelsäckarna (fasciorna) och lämnas att självläka. Huden sys ihop.

Sök till oss!

Till oss kan du komma via ditt försäkringsbolag, som privatbetalande eller som landstingspatient. 

Mer information om hur du söker till oss finns under respektive mottagning.