Joachim Ganser

Joachim Ganser

Specialist i handkirurgi
MD

Lena Wiklund

Lena Wiklund

Undersköterska

Dr Åsa Saarnio

Dr Åsa Saarnio

Specialistläkare i ortopedisk kirurgi
MD

Specialist i ortopedi med handkirurgisk kompetens. ST-utbildningen genomfördes i Eskilstuna, men är nu verksam i Västerås på Ortopedkliniken. Har tjänstgjort på handkirurgen Södersjukhuset i totalt ett år. Det första halvåret som randutbildning under min specialisttjänstgöring. Det andra halvåret som färdig specialist
på ett vikariat, var då tjänstledig från min tjänst i Eskilstuna. I ytterligare ett halvår arbetat enbart med handkirurgi, under handledning av handkirurger, på ortopeden i Västerås. Pågående ansökan i avseende att
även bli specialistläkare i handkirurgi. Alla obligatoriska kurser och randutbildning på plastikkirurgen är avklarade.
De senaste tre åren har jag således nästintill enbart arbetat med handkirurgi förutom jourarbete. Har även varit delaktig i att driva den klinikegna kirurgin framåt och främst effektiviserat denna i Västerås. Arbetar även som handledare på klinikens KUA-avdelning för läkarstudenter.

Mamma till en 11-åring, bor i Eskilstuna i villa och den tiden som finns över tränar jag mer än gärna, främst just nu med triathlonfokus (motionärsnivå!).

Arbetslivserfarenhet
▪ Underläkare, Luna Vårdcentral, Stockholmläns landsting. 060615-061031
▪ Läkare, Ortopedkliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna.
(Tjänstledig 150608-151205)
▪ ST-läkare. randutbildning. Handkirurgiska kliniken,
Södersjukhuset. 090606-161003
130501-131031
▪ Vik.Specialistläkare, Handkirurgiska kliniken, Södersjukhuset. 150608-151205
▪ Specialistläkare, randutbildning. Ortopedkliniken, handsektionen.
Västmanlandsläns landsting.
▪ Specialistläkare, Ortopedkliniken, Västerås
▪ Specialistläkare, randutbildning. Plastikkirurgiska kliniken,
Örebro Universitetssjukhus.
160118-160619
161003- tills vidare.
180201-180430

Utbildning
▪ Läkarprogrammet, Uppsala Universitet. 2001-2006. Läkarexamen 060929.
▪ AT-läkare, Eskilstuna, Mälarsjukhuset. 2006-2009. Legitimerad läkare 090715.
▪ Specialistläkare i Ortopedi 150316
▪ Ortopedexamen 150824


Lotta Lebbin

Lotta Lebbin

Sjuksköterska

Annika Baehrendtz

Annika Baehrendtz

Anestesisjuksköterska

Utbildning
2009 Vårdpedagogik Stockholms universitet (30hp)
1997 Specialistexamen i Anestesisjukvård, Hälsohögskolan i Sthlm (40p)
1996 Specialistexamen i Intensivvård, Hälsohögskolan i Sthlm (40p)
1993 Specialistexamen i Öppen hälso- och sjukvård, Vårdhögskolan i Sthlm (40p)
1982 Sjuksköterskeexamen vid högskolan i Sundsvall

Nuvarande anställning
DBI Vård & Hälsa AB sedan januari 2018

Tidigare anställning

City Akuten operation 2013-2017
Södersjukhuset MIVA och anestesikliniken 10 år
Nacka sjukhus anestesikliniken 10 år


Kristin Fornstedt

Kristin Fornstedt

Operationssjuksköterska

Utbildningar
2007   Specialistsjuksköterskeprogrammet, Operationssjukvård vid
Uppsala Universitet
2007   Kurs i Diabetes 10 poäng, vid Mälardalens högskola i Västerås
1999   Sjuksköterskeprogrammet vid Mälardalens Högskola i Västerås

Anställningar

2018 –                  DBI Vård & Hälsa AB

2015 – 2018        Debri Medical AB, CityAkuten Operation

2014 – 2015         Oticon Medical AB

2013 – 2014           Debri Medical AB, CityAkuten Operation

2012 – 2013           Operationskliniken vid Västmanlands Sjukhus Köping

2007 – 2011           Operationskliniken vid Västmanlands Sjukhus Västerås

2003 – 2007           Medicinkliniken vid Västmanlands Sjukhus Västerås

2002 – 2003            Njurmedicinavdelningen

2001 – 2002             Intensivvårdsavd, Västmanlands Sjukhus Västerås


Cecilia Nilsson

Cecilia Nilsson

Operationssjuksköterska

Utbildning

-981204
10 P Medicinsk microbiologi, immunologi och sjukvårdshygien, Linköpings universitet.

-960121
40 p Operationssjukvård, Hälsohögskolan i Stockholm

-930121
80 p Hälso- och sjukvårdslinjen, inriktning mot allmän hälso- och sjukvård, Vårdhögskolan Eskilstuna

-901220
Vårdinriktad kompletteringskurs, 1 år, Vårdgymnasiet Eskilstuna

-861219
Vårdlinje, gren för barna- och ungdomsvård, variant Barnsjukvård, 2 år, Landstingets Vårdgymnasium i Västerås

 

Arbetslivserfarenhet

180101-
DBI Vård och Hälsa

110201-120930
50% Uropraxis Farsta läkarhus- Urologi

100412-170830
Operationssjuksköterska. DeBri Medical AB

000101-101019
Operationssjuksköterska, Nacka Närsjukhus Proxima AB

990901-991231
Operationssjuksköterska Nacka specialistenhet SÖS

960201-000223
Operationssjuksköterska, Astridlindgrens Barnssjukhus, KS

940307-941215
Sjuksköterska, Hjemmesykepleien Frogn Kommune, Norge

930301-940130
Sjuksköterska, Akutkliniken, Mälarsjukhuset

920622-920815
Undersköterska, Eskilstuna Kommun

870201-880818
Barnskötare, Eskilstuna Kommun

860531-860817
Sjukvårdbiträde, Stiftelsen Södermanlands Konvalecentvård


Doc Hans Nettelblad

Doc Hans Nettelblad

Specialist i plastikkirurgi och handkirurgi
Docent

Nuvarande befattningar:

  • Överläkare och docent i plastik- och handkirurgi, vid plastik- och handkirurgiska samt brännskadekliniken, Linköpings Universitetssjukhus, Sverige.
  • Konsult privat plastikkirurgi.

Medicinsk kompetens:

  • Brännskador:

1983-2016 tjänstgjorde jag på nationellt Brännskadecentrum vid Linköping Universitetssjukhus, under perioden 1986-1997 som klinikchef.

2000.03.01 – 2001.02.28 var jag överläkare Brännskadecentrum vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala, Sverige

Deltagare vid EBA kongresser i Prague och Verona samt ISBI kongresser i Jerusalem, Lausanne och Paris, med vetenskapliga föredrag i Verona och Paris (ref).

1990 Elvis Aaron Presley fellowship vid brännskadecentrum i Pittsburg, USA.

1996 auskultation Shriner’s brännskadecentrum i Galveston, Texas samt i Seattle, Washington.

  • Specialisering i rekonstruktiv plastikkirurgi

Med subspecialisering i mikrovaskulär kirurgi 1976-83.

Forsknings fellowship i mikrovaskulär kirurgi vid Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland, USA 1982-1983. (handledare A J Weiland).

Dessutom, sektionschef enheten för mikrovaskulär kirurgi de senaste tio åren.

Överläkare Plastikkirurgi University Hospital, Århus, Danmark (1997-1998) chef mikrovaskulära enheten.

Utlandstjänstgöring krigsdrabbade områden; 2 veckor vardera i respektive Sarajevo, Bosnia 1997 och Pristina, Kosovo 2001.

Övrigt:                                                  
Jourtjäntgöring med erfarenheter av akuta tillstånd inom  traumakirurgi ffa hand- och plastikkirurgi samt brännskador.

Utbildningar:
Examen:
Läkarexamen, Linköping Universitet 1968-1974.
Med Dr disputerad december 1984.
Specialist plastik- och handkirurgi Sverige 1983, Danmark 1997, Norge 1998.

Medlem:
Sveriges läkarförbund. Svenska läkarsällskapet. Svensk förening för plastikkirurgi. Nordisk förening för plastikkirurgi

Vetenskapliga publikationer:
35 originalartiklar, 37 publicerade abstracts etc. (ref)

Sammanställning publikationer


Med Dr Lena Andersson

Med Dr Lena Andersson

Handkirurgi samt specialist i plastikkirurgi
MD PhD

Dr Gunilla Sundelin

Dr Gunilla Sundelin

Specialist i anestesi- och intensivvård
MD