Triggerfinger

Ett eller flera fingrar fastnar eller hakar upp sig i ett böjt läge och kan vara svåra att sträcka ut. Detta är ofta smärtsamt. Fingrarnas böjsenor glider i en sentunnel på handflatesidan. Om senan är förtjockad av inflammation blir det trångt inne i senskidan som då kan haka upp sig. 

Behandling 

Kortisoninjektion i senskidan kan ibland hjälpa tillfälligt. Operation görs i lokalbedövning. Taket på senskidan delas, så att senorna får mera plats och löper obehindrat. Efter operationen får man ett mjukt förband med fingrarna fria för användning. Förbandet avlägsnas ca 2 veckor efter operationen. Sjukskrivningstiden beror på arbetsuppgifterna 

Förväntan är att man återfår normal rörlighet i det opererade fingret inom några veckor. En svullnad och ömhet i operationsområdet kan kvarstå under några månader efteråt.

Andra handskador

Sök till oss!

Till oss kan du komma via ditt försäkringsbolag, som privatbetalande eller som landstingspatient. 

Mer information om hur du söker till oss finns under respektive mottagning.