Ganglion

Vad är Ganglion?

Ganglion är en vätskefylld blåsa utgående från led- eller senskida i handen. De uppträder oftast på handleden och fingrarna. Det kan orsaka smärta och rörelseinskränkning i handen, och vara kosmetiskt besvärande. Det är godartat och kan försvinna spontant. Orsaken är oftast okänd.

Behandling

Vid besvär eller oro kan gangliet opereras bort. Operationen görs i lokalbedövning eller narkos. Huden öppnas och gangliet avlägsnas. Oftast får man ett mjukt förband, men ibland kan en gipsskena behövas för att vila handleden den första tiden efter operationen. Fingrarna är fria och rörliga utanför förbandet. Förband och stygn avlägsnas ca 2 veckor efter operationen därefter får man påbörja rehabträningen. Efter detta behövs oftast inget förband, men ibland kan en stödskena (ortos) avlasta handleden under rehabiliteringen. Sjukskrivningstiden beror på arbetsuppgifter och vilken behandling som genomförts. Förväntan efter operationen är att ganglionet är borta men det kan kvarstå en svullnad kring det opererade området i flera månader. Risken att ganglionet återkommer efter operation är cirka 15 procent.

Sök till oss!

Till oss kan du komma via ditt försäkringsbolag, som privatbetalande eller som landstingspatient. 

Mer information om hur du söker till oss finns under respektive mottagning.