Triggerfinger

Ett eller flera fingrar fastnar eller hakar upp sig i ett böjt läge och kan vara svåra att sträcka ut. Detta är ofta
smärtsamt. Fingrarnas böjsenor glider i en sentunnel på handflatesidan. Om senan är förtjockad av inflammation
blir det trångt inne i senskidan som då kan haka upp sig.

Behandling

Kortisoninjektion i senskidan kan ibland hjälpa tillfälligt. Operation görs i lokalbedövning. Taket på senskidan
delas, så att senorna får mera plats och löper obehindrat. Efter operationen får man ett mjukt förband med
fingrarna fria för användning. Förbandet avlägsnas ca 2 veckor efter operationen.
Sjukskrivningstiden beror på arbetsuppgifterna

Förväntan är att man återfår normal rörlighet i det opererade fingret inom några veckor. En svullnad och ömhet i
operationsområdet kan kvarstå under några månader efteråt.