Distal bicepsseneruptur

Uppstår oftast i samband med trauma mot armbågen. En total ruptur medför att senänden släppt från dess fäste och bicepsmuskeln drar upp sig några centimeter upp på överarmen. Detta medför oftast en bestående svaghet och för att återställa funktionen måste oftast patienten opereras.

Operation: rekonstruktion distal bicepsseneruptur

Ingreppet kan med fördel utföras dagkirurgiskt i narkos. Ett snitt i armbågsvecket görs. Skadan identifieras och senan återförs till den plats den lossat. Med ett litet (ca: 5×15 mm) skruvankare återfäster man den skadade senan mot benet.