Armbåge

Armbågsleden består av tre ben som möts och ledar mot varandra på ett
komplicerat sätt. Vid skador är det den led som snabbast stelnar till.

Inflammationer

Artros

Distal bicepsseneruptur