Artros Armbåge

Stelhet, minskad rörlighet, smärta, ömmande leder, svullnad, värme och trötthet är vanliga symtom på artros i armbåge. Patienten kan ofta uppleva molvärk ifrån armbågsleden och ibland upphakningar. 

Artros drabbar inte enbart äldre utan även tex de som tränar intensivt eller elitidrottar. Det kan även drabba personer som har ett tungt fysiskt arbete. Artros kan också uppstå som följd av en skada i leden. Det finns också vissa riskfaktorer som tex tidigare trauma eller infektion kan medföra att armbågsleden utvecklar artros. Oftast är dock grundorsaken okänd. 

En beskrivning av symtom och en undersökning av lederna är ofta tillräckligt för att ställa en diagnos. Undersökning av armbågen och det som patienten berättar för sin läkare är en viktigt när diagnosen ska sättas. Röntgen kan visserligen visa typiska artrosförändringar men dessa fynd säger väldigt lite om hur svåra besvären. Det innebär därmed att röntgen kan påvisa förändringar utan att det finns symptom och tvärtom. 

Blodprover tas framför allt för att utesluta annan reumatisk sjukdom. 

Träning i kombination med smärtlindring är ett bra sätt att behandla artros. I och med det blir lederna blir rörligare och musklerna starkare och även mer uthålliga. Det är viktigt att förstå att även om kan göra ont att träna så är det inte farligt. Det är tvärtom, det innebär att muskulaturen stärks och smärtan minskar på sikt.

Operation: Artroskopi armbåge 

Operationen utförs på vår operationsenhet i Farsta. Ingreppet kan med fördel utföras dagkirurgiskt i narkos eller nervblockad. Kirurgen använder sig oftast av titthålskirurgi 2-3 st små (5-6 mm) hål i huden görs och en kamera förs tillsammans med olika kirurgiska instrument under konstant spolning med koksaltlösning. Ev. lösa broskbitar avlägsnas.

Ingreppet tar ca 20-30 minuter.

Mer information

Här kan du läsa mer om artros: Artros – Reumatikerförbundet

Sök till oss!

Till oss kan du komma via ditt försäkringsbolag, som privatbetalande eller som landstingspatient. 

Mer information om hur du söker till oss finns under respektive mottagning.