Vårt utbud

Axel

En axel är en led i kroppen som är allra rörligast. Axelleden består egentligen av fyra leder; leden mellan överarmen och skuldran, leden mellan skuldran och bröstkorgsväggen samt den inre- och yttre nyckelbensleden.

Armbåge

Armbågsleden består av tre ben som möts och ledar mot varandra på ett
komplicerat sätt. Vid skador är det den led som snabbast stelnar till.

Hand

Handen består av 27 ben, tre nerver samt 19 muskelsenor  som passerar in i handen via handleden. Smärtor från handen kan komma från leder, muskelsenor, senskidor eller från nervinklämningar.

Höft

Med höften avses själva höftleden och de mjuka vävnaderna som omger den. Leden utsätts för stora belastningar och är därför mycket stark och stabil. Leden omges av kraftiga ligament och skelettmuskler vilket förstärker stabiliteten.

Knä

Knäleden är en gångjärnsled. Lårbenet och skenbenet bekläds av ca 5 mm tjocka broskytor. Mellan dessa ligger två C-formade mjuka packningar som agerar stötdämpare. För stabiliteten svarar ett flertal ledband.

Fot

Foten består av 26 stora ben som kan delas in i tre regioner: framfoten, mellanfoten och hälbenet.