Stötvåg

Stötvågsbehandling (ESTW), är en teknik som med hjälp av chockvågor behandlar både kroniska och tillfälliga smärttillstånd i kroppen. Stötvåg erbjuder en kortare, effektivare behandling som ger snabba resultat även på svårbehandlade tillstånd. Behandlingen är helt utan biverkningar och ersätts av de flesta försäkringsbolag. Tack vare den höga effektiviteten rekommenderas stötvågsbehandling inom ortopedin ofta före kortisonbehandlingar och kirurgi. Vi på DBI Ortopedi & Sport använder stötvåg för att behandla:

  • Axelsmärta
  • Tennis- och golfarmbåge
  • Hälsporre/ Plantar Fascit
  • Muskelsmärta
  • Hälsene- och benhinneinflammation
  • Hoppar- och löparknä

Undersökning och behandling

Innan man påbörjar en stötvågsbehandling går man noga igenom patientens sjukdomshistoria. Patienten får redogöra för sina besvär så noga det går och utifrån detta försöker man säkerställa en diagnos samt lokalisera den aktuella skadan. Man kan uppleva att stötvågsbehandling gör ont, men behandlingen är aldrig outhärdlig. Vid avslutad behandlingen upphör smärtan. Biverkningar är dessutom mycket ovanliga. Den vanligast förekommande biverkningen är uppkomsten av mindre blåmärken kring behandlingsområdet.