DBI Rehab Västerås

Välkommen till DBI rehab!

Vi är en klinik som erbjuder undersökning, diagnostisering, behandling och rehabilitering av besvär från rörelseapparaten. Vi har bred kompetens inom idrottsmedicin och postoperativ rehabilitering. Vi har en helt integrerad vårdkedja med individen i centrum där fysioterapeuterna arbetar tätt tillsammans med ortopedspecialister, naprapater och övrig vårdpersonal. Vi arbetar enligt ett beteendemedicinskt arbetssätt och lägger upp behandlingsplaner samt sätter mål tillsammans med våra patienter.

Arbetsområden /vi erbjuder:

  • Diagnostisering och rehabilitering av smärttillstånd från rörelse & stödjeapparaten.
  • Fysisk träning i samband med smärttillstånd, postoperativ rehabilitering samt för ökad prestation.
  • Manuell behandling så som mobilisering & manipulation
  • Stötvågsbehandling, dry needling, akupunktur, laser och tejpning
  • Rörelseanalys samt ergonomisk rådgivning och genomgång
  • Graviditetsrelaterade besvär samt träning under & efter graviditet
  • Undersökning med diagnostiskt muskuloskeletalt ultraljud

En legitimerad fysioterapeut har unik kunskap om hur fysisk aktivitet leder till rörelse och hälsa utifrån varje enskild individs förmåga. Varje människas individuella förutsättningar står i centrum då fysioterapeuten gör sin professionella bedömning.

Vi samarbetar med de flesta försäkringsbolagen. Det går också bra att komma hit so privatkund. Vi har tyvärr inget avtal med landstinget avseende rehabilitering.