[post_thumbnail]

Linda Eksborg

Specialist i ortopedisk kirurgi
MD

UTBILDNINGAR

2014 Specialistbevis ortopedi.

2008 Läkarlegitimation.

2007 Läkarexamen. Umeå Universitet.

 

ANSTÄLLNINGAR

2016-2019 Cityakuten Ortopedicenter, Stockholm.

Fotkirurg

Omhändertagande av patienter med fotkirurgiska åkommor. Mottagningsverksamhet samt operativa åtgärder i dagkirurgi.

Företrädesvis enklare framfotsingrepp, ledbandsplastiker och hälsenepatologier samt artroskopiska ingrepp.

2014- Fotsektionen, Ortopedkliniken. Akademiska sjukhuset, Uppsala

Specialistläkare i ortopedi

Mottagning och operativ verksamhet inom fotsektionen. Alla typer av fot- och fotledsingrepp, från enklare framfotskirurgi, sen- och ledbandsplastiker till fotledsartroskopier, artodeser och rekonstruktioner av cavovarusfötter, pes planus mm.

 2011-2014 Ortopedkliniken. Akademiska sjukhuset, Uppsala.

ST-läkare (37 månader)

Jourer, mottagning, samt operativ verksamhet enligt målbeskrivningen för specialisttjänstgöring inom ortopedi.

2010-2011 Handkirurgiska kliniken. Akademiska sjukhuset, Uppsala.

ST-läkare (18 månader)

Medverkat i akutverksamhet inkl natt- och helgjourer. Egen mottagning. Operativt självständig

på CTK, triggerfinger, ganglion, extensorsenskador, ulnarisdekompression, enklare artrodeser, enklare frakturer, digitalnervskador.

2009-2010 Akutkliniken. Norrlands universitetssjukhus, Umeå.

Akutläkare (2 månader)

Akutläkare nattetid, där man täcker upp samtliga klinikers akutverksamhet; såsom medicin, kirurgi, ortopedi osv.

2009 Ortopedkliniken. St Görans sjukhus, Stockholm.

Underläkare (6 månader)

Spenderade mycket tid på akutmottagningen, samt hade frakturmottagning med korta

uppföljningstider. De sista månaderna av vikariatet även elektiv mottagning.

2009 Bemanningsföretaget Dedicare, Stockholm.

Stafettläkare på olika vårdcentraler i Stockholmsregionen (3 månader)

 2007-2008 AT vid St Görans sjukhus, Stockholm.

AT-läkare (18 månader)