Dr Linda Eksborg

Specialist Ortopedisk kirurgi med inriktning Fot

Om Dr Linda Eksborg

Linda Eksborg tog läkarexamen vid Umeå universitet 2007. Hon gjorde sin AT-tjänst vid St Görans sjukhus i Stockholm, och blev där legitimerad läkare 2008. 

Hon inledde sedermera sin specialistutbildning vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, där hon först fokuserade på handkirurgi i 18 månader, varefter hon bytte inriktning och fortsatte sin specialistutbildning inom ortopedi. Hon erhöll specialistkompetens i ortopedi 2014. Samma år klarade hon Ortopedexamen, som är en frivillig examen i Svensk Ortopedisk Förenings regi. Som ortopedspecialist blev hon medicinskt ledningsansvarig för Ortopedakuten vid Akademiska sjukhuset, ett uppdrag som varade åren 2014-2018. 

Sedan 2014 har hon varit verksam inom Fot-sektionen vid Ortopedkliniken, Akademiska sjukhuset, där man utför högspecialiserad vård inom framfot, bakfot och fotled. Hon har där inhämtat en bred och djup kompetens gällande diagnostik samt kirurgisk och icke-kirurgisk behandling av patienter med allehanda fotkirurgiska besvär. Vid anställningen i Uppsala har fokus legat på avancerad, rekonstruktiv fotkirurgi, som ofta kräver inneliggande vård postoperativt. 

Under åren 2016-2019 har Linda Eksborg också parallellt arbetat som ortopedkonsult inom fotkirurgi på Cityakuten Ortopedicenter med både försäkringspatienter och patienter inom landstinget. Där har fokus legat på dagkirurgiska ingrepp, såsom framfotskirurgi, ledbandsskador, senskador och artroskopiska ingrepp. Linda Eksborg uppdaterar regelbundet sin kompetens genom årligt deltagande i internationella kurser och kongresser som ordnas av världsledande experter inom fotkirurgi, från bland annat USA, Chile, Schweiz, Nederländerna, Tyskland och Storbritannien. 

Sedan 2019 är Linda Eksborg verksam vid DBI Vård & Hälsa.

Sök till oss!

Till oss kan du komma via ditt försäkringsbolag, som privatbetalande eller som landstingspatient. 

Mer information om hur du söker till oss finns under respektive mottagning.