Med Dr Björn-Ove Ljung

Specialist Handkirurgi

Om Med Dr Björn-Ove Ljung

Björn-Ove Ljung har en bred handkirurgisk kompetens med en gedigen erfarenhet inom forskning, undervisning och från olika ledande befattningar

Björn-Ove Ljung är specialist i handkirurgi sedan 1993. Han har en bred handkirurgisk erfarenhet från arbete som överläkare och verksamhetschef vid de handkirurgiska regionklinikerna i Stockholm respektive Göteborg. Björn-Ove har även arbetat på nationell nivå med frågor rörande läkares specialistutbildningar.

Björn-Ove disputerade 1998 inom det biomekaniska fältet och hans fortsatta forskning har varit inriktad på ledstabiliserande mekanismer och belastningsutlösta smärttillstånd i arm och hand. Han är en ofta anlitad läkare rörande skador och sjukdomar i händerna hos elitidrottsmän och professionella musiker. Björn-Ove var under en period svensk delegat i den Europeiska handkirurgiska federationen, FESSH.

Sök till oss!

Till oss kan du komma via ditt försäkringsbolag, som privatbetalande eller som landstingspatient. 

Mer information om hur du söker till oss finns under respektive mottagning.