[post_thumbnail]

Anna Aledahl

Leg. Fysioterapeut

Utbildningar:
Fysioterapeutprogrammet, Karolinska Universitetet
Examen i Diagnostiskt Ultraljud
OMT steg 1
McKenzie A och B. Nacke, bröstrygg och ländrygg
Fördjupad stötvågsutbildning
BOA Artrosskoleutbildning
Diplomerad massageterapeut
Flera olika kurser inom strukturell diagnostik och behandling

 

Arbetsområden:
Diagnostisering och rehabilitering av smärttillstånd från rörelse- och stödjeapparaten
Fysisk träning i samband med smärttillstånd, postoperativ rehabilitering samt för ökad prestation.
Manuell behandling så som mobilisering & manipulation
Undersökning av led och muskel med diagnostiskt ultraljud
Stötvågsbehandling (Radiell och Fokuserad)
Tejpning, dry needling, akupunktur, medicinsk laser