Anna Aledahl

Leg Fysioterapeut

 

Om Anna Aledahl

Utbildningar:
Fysioterapeutprogrammet, Karolinska Universitetet
Examen i Diagnostiskt Ultraljud
OMT steg 1
McKenzie A och B. Nacke, bröstrygg och ländrygg
Fördjupad stötvågsutbildning
BOA Artrosskoleutbildning
Diplomerad massageterapeut
Flera olika kurser inom strukturell diagnostik och behandling

 

Arbetsområden:
Diagnostisering och rehabilitering av smärttillstånd från rörelse- och stödjeapparaten
Fysisk träning i samband med smärttillstånd, postoperativ rehabilitering samt för ökad prestation.
Manuell behandling så som mobilisering & manipulation
Undersökning av led och muskel med diagnostiskt ultraljud
Stötvågsbehandling (Radiell och Fokuserad)
Tejpning, dry needling, akupunktur, medicinsk laser

 

 

Sök till oss!

Till oss kan du komma via ditt försäkringsbolag, som privatbetalande eller som landstingspatient. 

Mer information om hur du söker till oss finns under respektive mottagning.