Ledbandsskada

Stukad fotled är en vanlig skada. Ledbanden töjs ut och ibland släpper de från sitt fäste. Senorna runt fotledsknölen kan också bli skadade. 

Symptom 

Vid akut skada ska man linda fotleden och ha foten i högläge för att minska svullnad och blödning. 

Tidig rörelseträning och sjukgymnastik är viktigt för att påskynda läkningen. De flesta stukningsskador läker ut med denna behandling men ibland blir besvären kroniska med värk efter ansträngning och instabilitet. Då kan det bli aktuellt med operation. 

Diagnos 

Fotledens stabilitet testas och senorna undersöks. 

Röntgen med belastning utförs för att se om det finns skador på skelettet . Ibland behövs en skiktröntgen, MR eller ultraljudsundersökning. 

Operation

Det finns ett flertal kirurgiska behandlingsalternativ beskrivna. Den som rekommenderas av de flesta är en så kallad anatomisk rekonstruktion av ledbanden. 

De gamla ledbanden stramas och återfästs till skelettet för att göra fotleden stabil igen. Vävnaderna runt fotledsknölen inspekteras och åtgärdas om det finns skador. Ibland görs även en artroskopi/titthålsoperation vid samma tillfälle beroende på befintliga skador. 

Operationen sker oftast i narkos. Efter operationen får du ett gips eller en ortos (en stabiliserande avtagbar skena eller hylsa). 

Du får åka hem samma dag med det är mycket viktigt med HÖGLÄGE för att motverka blödning, svullnad och befrämja en god läkning. 

Återbesök 

Stygnen tas efter 2 – 3 veckor. 

Sedan görs en klinisk uppföljande kontroll vanligen efter 6 veckor. 

Sjukgymnastik

Sjukgymnastik brukar påbörjas efter suturtagningen men kan variera beroende på utfört operationsingrepp. 

Rehabiliteringstiden är cirka 3 – 4 månader. 

Du får räkna med en svullnad kring fotleden i upp till 4 – 6 månader, ibland lite längre tid, som minskar med tiden. En stödstrumpa motverkar detta.

Sök till oss!

Till oss kan du komma via ditt försäkringsbolag, som privatbetalande eller som landstingspatient. 

Mer information om hur du söker till oss finns under respektive mottagning.