Inflammationer

Armbågsledens muskelfästen drabbas vanligen av inflammationer. Tennisarmbåge, musarm, golfarmbåge och andra inflammationer i muskelfästen/senor är vanligt i samband med olika former av överbelastning och ensidiga rörelser kring armbågen.

Behandling:
Beroende på symtomens duration behandlas tillstånden på olika sätt. Gemensamt är att ju längre och svårare smärttillstånd desto intensivare behandling. Olika icke-kirurgiska behandlingsalternativ kan vara: avlastning, ergonomisk rådgivning, smärtstillning, sjukgymnastik, stötvågsbehandling, samt injektioner med kortison. Svårare fall i kronisk fas ibland med samtidig skada i senan kan behandlas med plasma-injektioner (ACP-behandling) eller operation.

Plasmainjektioner: (ACP-behandling)
I blodplasman finns bla våra tillväxtfaktorer. Dessa kan påskynda olika läkningsprocesser i vävnaderna. Man tar ut en liten mängd (ca 15 ml) av patientens eget blod i form av ett vanligt venöst blodprov. Detta koncentreras i en centrifug och blodplasman (ca 3 ml) återanvändes och injiceras sterilt kring det inflammerade området.

Operation: Homan armbåge
Ingreppet kan med fördel utföras dagkirurgiskt i narkos eller nervblockad. Oftast anbringas en blodtrycksmanschett på överarmen där kirurgen tillfälligtvis kan strypa blodflödet för att tekniskt underlätta operationen. Ett bågformat snitt anläggs över muskelfästet och senan delas och rensas från inflammerad ärrvävnad, själva benfästet jämnas till och senan återfästes därefter.