Artros

Vissa riskfaktorer tex tidigare trauma eller infektion kan medföra att armbågsleden utvecklar artros (ledförslitning). Oftast är dock grundorsaken okänd. Patienten kan ofta uppleva detta som molvärk ifrån armbågsleden och ibland upphakningar.

Operation: Artroskopi armbåge
Ingreppet kan med fördel utföras dagkirurgiskt i narkos eller nervblockad. Kirurgen använder sig oftast av titthålskirurgi 2-3 st små (5-6 mm) hål i huden görs och en kamera förs tillsammans med olika kirurgiska instrument under konstant spolning med koksaltlösning. Ev. lösa broskbitar avlägsnas.
Ingreppet tar ca 20-30 minuter.