Naprapati

Naprapati betyder ” att korrigera orsaken till lidande” och innebär specifik undersökning, diagnostik, manuell behandling och rehabilitering av smärta och dysfunktion i led och muskler. En förändrad eller nedsatt funktion/rörelse påverkar fysiologiska mekanismer i kroppen och kan ge olika smärttillstånd. Orsaken till symptomen är ofta en kompensation och
ett resultat av något annat som inte fungerar optimalt.

Detta helhetstänk, där ortopedisk manuell medicin kombineras med specifik kunskap om kroppens uppbyggnad ligger som grund för naprapatbehandlingen. Den manuella behandlingen skall resultera i en snabbare rehabilitering.

Det görs en genomgång av patientens sjukdomshistoria och livssituation, därutöver utförs en grundlig undersökning för att finna orsaken till symptomen och ställa rätt diagnos. Först då bestämmer man den behandling och rehabiliterande träning som passar och som ger varaktiga resultat.

Behandlingsmetoder:


Muskulära tekniker (massage, triggerpunktsbehandling, töjningar och akupunktur)

Ledbehandling (mobilisering, manipulation)

Rehabiliteringsövningar

Tejpning

Individuella råd och vägledning

Löpanalys

Nu kommer vi även att kunna erbjuda löpanalys hos oss på Ortopedi & Sport

Löpanalysen tar ca en timme och görs tillsammans med en terapeut som filmar ditt löpsteg och hållning från olika vinklar. Därefter kommer terapeuten med tips och råd hur du kan förbättra ditt löpsteg för att minska skaderisken eller förbättra fin funktion.Vid behov gås detta även igenom med behandlande terapeut på DBI om det krävs manuellt behandlande åtgärder.

Kostnad för detta är 1 000 kr och bokas via vår onlinebokning eller hos vår reception 010-330 20 06, välj knappval 1

Denna tjänst kan du som privatperson boka hos oss utan krav på remiss.

Tidsbokning

Boka tid direkt till våra naprapater
För att boka klicka på länk nedan. Ingen remiss krävs.

Pris: 700:-

Patienter med privat sjukvårdsförsäkring:
Kontakta alltid ditt försäkringsbolag och försäkra dig om att du har ett öppnat ärende med godkända behandlingar. Ange försäkringsbolag och ev skadenummer i bokningen.

Tidsbokning RehabTidsbokning löpanalys