Flygmedicin

Flygmedicin

Flygmedicin är ett specialområde som utför medicinska lämplighetsbedömningar för piloter samt Cabin Crew och Flygtrafikledare. Undersökningarna är lagstadgade enl EASA och följer EASA’s regelverk. Efter godkänd undersökning utfärdas ett Medicinskt Intyg.

Följande undersökningar genomförs / Intyg utfärdas:

– Class I (Yrkespiloter): Förnyelse / Förlängning

– Class III (Flygtrafikledare): Förnyelse / Förlängning

– Class II / LAPL (Privatflyg): Förstagångsundersökning / Förnyelse / Förlängning

– CabinCrew (Kabinpersonal): Förstagångsundersökning / Förnyelse / Förlängning

EKG samt Audiogram utförs på plats i samband med undersökningen, ev blodprover ordnas samt remiss till ev vidare utredning kan ordnas.

Medical Flight Test samt specialutredningar kan ordnas.

Har du frågor? Kontakta dr Kolja Gilli på flyingdoktor@gmail.com

Järnvägsmedicin

Järnvägsmedicin genomför medicinska lämplighetsundersökningar för personal inom Järnvägen (bl a enligt Lokförardirektivet men även enl BVFS för övrig spårbunden trafik). 

Sök till oss!

Till oss kan du komma via ditt försäkringsbolag, som privatbetalande eller som landstingspatient. 

Mer information om hur du söker till oss finns under respektive mottagning.