DBI Ortopedi och Sport

Riddargatan 12A, 4 tr
114 35 Stockholm

Apotek
Apotek Vita Björn, Sturegallerian
Röntgen
Aleris Röntgen Sabbatsberg, Olivecronas väg 1
Aleris Röntgen Sophiahemmet, Valhallav 91, Hus M
Praktikertjänst Röntgen, Apelbergsgatan 48


Allmän information