Vi på Rehab & Sport är naprapater och fysioterapeuter som jobbar med muskeloskeletala besvär i hela rörelseapparaten.

Vårt arbete går ut på att diagnostisera vad som orsakar besvär, varför besvären uppstått samt vad som kan göras för att förbättra/förebygga. Detta gör vi genom träning samt genom manuell behandling.

Med varje patient sätts ett enskilt mål med behandlingen och eventuellt efterföljande träning och rehab. När du avslutar din behandlingsserie hos oss har du också fått den information som krävs för att förebygga och undvika besvär i framtiden”.

Vi utför alltid en strukturell undersökning för att finna ut eventuell orsak till smärta. Även en funktionell undersökning görs för att skapa förståelse för uppkomst samt hur just din behandling/träningsplan ska se ut för att förbättra samt förebygga besvär i framtiden.

Vi har en flerårig erfarenhet av postoperativt rehabiliteringsförfarande med stort fokus på axlar och knän.

Genom vårt nära samarbete med din operatör ser vi till att ge dig bästa möjligheterna att återgå till arbete/tidigare aktivitet efter din operation.

Självklart jobbar vi även med besvär som inte kräver operation.