Vision


”Från ax till limpa” – en sammanhållen vårdkedja

Inga Sjukgymnaster i databasen

Kia Brandberg

Carin Ivarsson

Dr Stefan Schüttler

Med Dr Edin de Bri

Kia Brandberg

Carin Ivarsson

Dr Stefan Schüttler

Med Dr Joakim Nordahl

Med Dr Edin de Bri

Ewa-Lena Karlsson

Helena Kyhlberg

Biljana Dogic

Carin Ivarsson

Värdegrund

PROFESSIONELL

 • affärsmässigt
 • respektfullt
 • ansvarsfullt
 • bemötande

FLEXIBILITET

 • förnyelse
 • samverkan
 • öppenhet
 • tillgänglighet

KVALITET

 • kontinuitet
 • utveckling
 • processinriktat arbetssätt
 • evidensbaserad vård

Kvalitet

Patientsäkerhet

Specialistkompetens

Varför nätverk?

 • Vi upplever att det finns ett behov inom försäkringsvården att hitta nya arbetssätt som förbättrar och förenklar administrationen
 • Vi vill i dialog med våra samarbetspartners utveckla försäkringsvården
 • Vi vill ge även mindre vårdgivare med mycket hög kompetens en möjlighet att samarbeta med försäkringsbolag

Affärsidé

En smidig och attraktiv samarbetspartner

Självständiga, flexibla och engagerade vårdgivare knutna till ett gemensamt nätverk för samverkan
vad gäller:

 • Avtal
 • Prissättning
 • Gemensam statistik och uppföljning
 • Gemensamt miljö- och kvalitetssystem
 • Gemensam hemsida
 • En kontaktväg för kunder

Historik

DBI Vård & Hälsa grundades september 2017 av Carin Ivarsson, Edin de Bri och Kia Brandberg.