Värdegrund

PROFESSIONELL

 • affärsmässigt
 • respektfullt
 • ansvarsfullt
 • bemötande

FLEXIBILITET

 • förnyelse
 • samverkan
 • öppenhet
 • tillgänglighet

KVALITET

 • kontinuitet
 • utveckling
 • processinriktat arbetssätt
 • evidensbaserad vård