Forskning

Forskning och innovation ligger oss varmt om hjärtat. Flertalet av våra läkare och kirurger samt rehabpersonal är forskningsmeriterade och har avlagt medicine doktorsexamen. Tillsammans har vi en bred vetenskaplig kompetens vilket kommer patienterna till godo genom att kliniken uteslutande kan använda sig av metoder med en hög grad av vetenskap och beprövad erfarenhet. Vår klinik samarbetar i full utsträckning med oberoende medicinska granskningskommiteer för att kunna erbjuda en maximal vårdkvalitet.

Förutom regelbundet deltagande i nationella- och internationella vetenskapligakongresser och deltagande i olika expertpaneler, publicerar våra medarbetare även vetenskapliga artiklar i välrenommerade internationella medicinska tidskrifter. Flera av våra läkare, kirurger och rehabpersonal är verksamma eller har varit verksamma som medicinska experter inom både lagidrotter och individuella idrotter både på nationell och lokal nivå.

Tack vare våra specialisters breda kompetens kan vi erbjuda ett komplett utbud av olika
former av både kirurgi och rehab.