DBI står för:

 • D - de Bri
 • B - Brandberg
 • I - Ivarsson

Varför nätverk?

 • Vi upplever att det finns ett behov inom försäkringsvården att hitta nya arbetssätt som förbättrar och förenklar administrationen
 • Vi vill i dialog med våra samarbetspartners utveckla försäkringsvården
 • Vi vill ge även mindre vårdgivare med mycket hög kompetens en möjlighet att samarbeta med försäkringsbolag

Affärsidé

En smidig och attraktiv samarbetspartner

Självständiga, flexibla och engagerade vårdgivare knutna till ett gemensamt nätverk för samverkan
vad gäller:

 • Avtal
 • Prissättning
 • Gemensam statistik och uppföljning
 • Gemensamt miljö- och kvalitetssystem
 • Gemensam hemsida
 • En kontaktväg för kunder

Historik

April – Mottagningen i Farsta byggs ut med större väntrum, fler mottagningsrum och ett större uppvak på operationsavdelningen.

Januari – DBI köper Lennart Magnusson Västerås Ortopedpraktik AB.

September – Mottagningen på Tulegatan flyttar till Läkarhuset på Riddargatan 12A

Februari – Vårdval ortopedi startar i Farsta

Januari  – Våra mottagningar i Farsta och på Tulegatan öppnar

September – DBI Vård & Hälsa grundas av Carin Ivarsson, Edin de Bri och Kia Brandberg.