[post_thumbnail]

Jill Wernhammar Enmark

Operations- och anestesisjuksköterska

Utbildningar:
*Grundutbildning sjuksköterska, Mälardalens Högskola 1981-1983
*Vidareutbildning operationssköterska Högskolan i Gävle 1984-1985
*Vidareutbildning anestesisköterska , Mälardalens Högskola 1995-1996
*Instruktörsutbildning hjärt-lungräddning
*Traumautbildning- Trauma nursing core course

Yrkeslivserfarenhet:
*Sjuksköterska Akutkliniken o Psykiatriska kliniken Centrallasarettet Västerås 1983-1985
*Operationssköterska Uppsala Akademiska Sjukhus 1985-1988
*Sjuksköterska natt Kirurgkliniken, Västmanlands sjukhus Västerås 1988-1989
*Operationssköterska Operationskliniken, Västmanlands sjukhus Västerås 1989- 1996
*Arbetsledare Operationskliniken Västmanlands sjukhus Västerås 2002-2005
*Anestesisköterska Operationskliniken Västmanlands sjukhus Västerås 1996-2019
*Anestesi och operationssköterska DBI Västerås Ortopedi aug. 2019-ff