[post_thumbnail]

Åse Mårshagen

Utbildningar

Konsumtionslinjen, konsumentekonomisk gren
Rinmansskolan , Eskilstuna 1988-1990

Tredje gymnasieåret
Komvux, Eskilstuna 1997-1998

Litteraturvetenskap A+B, 40p
Mitthögskolan, Härnösand 1998-1999

Feministiska studier A, 15p
Uppsala universitet, 1999

Svenska språket A+B, 40p
Mälardalens högskola, Eskilstuna, 2000

Psykologi A, 5p
Mälardalens högskola, Eskilstuna, 2001

Undersköterskeutbildning/validering

Eskilstuna Kommun, 2003

Medicinsk sekreterare
Campus Nyköping, Eskilstuna 2011-2012