[post_thumbnail]

Annika Baehrendtz

Anestesisjuksköterska

Utbildning
2009 Vårdpedagogik Stockholms universitet (30hp)
1997 Specialistexamen i Anestesisjukvård, Hälsohögskolan i Sthlm (40p)
1996 Specialistexamen i Intensivvård, Hälsohögskolan i Sthlm (40p)
1993 Specialistexamen i Öppen hälso- och sjukvård, Vårdhögskolan i Sthlm (40p)
1982 Sjuksköterskeexamen vid högskolan i Sundsvall

Nuvarande anställning
DBI Vård & Hälsa AB sedan januari 2018

Tidigare anställning

City Akuten operation 2013-2017
Södersjukhuset MIVA och anestesikliniken 10 år
Nacka sjukhus anestesikliniken 10 år