Carina Forsell

[post_thumbnail]

Carina Forsell

UTBILDNING

1987-1991 Undersköterska , gruppledare inom hemtjänsten
och skötare inom psykiatrin

1993 Vårdpsykologi 10 poäng TBV

1994 Förflyttningsteknik

1996 Taktil massage privat utbildning

2001 Instuktör för HLR vårdpersonal Västerås sjukhus

2013 Facklig utbildning skyddsombud och Arbetsplatsombud kommunal Bergslagen

ARBETSLIVS ERFARENHET

1991-1993 Undersköterska på akut ortopedisk avdelning

1994-1999 Undersköterska inom åldringsvården

1999-2011 Undersköterska på Elektiv ortopedisk operations
avdelning kombinerat med tjänst på dagkirurgisk operationsavdelning

2011-2020 Undersköterska på centraloperation Västerås
Sjukhus med placering ortopedoperation

2020 Undersköterska på DBI Västerås Ortopedi
Operation och uppvakningen


Åse Mårshagen

[post_thumbnail]

Åse Mårshagen

Utbildningar

Konsumtionslinjen, konsumentekonomisk gren
Rinmansskolan , Eskilstuna 1988-1990

Tredje gymnasieåret
Komvux, Eskilstuna 1997-1998

Litteraturvetenskap A+B, 40p
Mitthögskolan, Härnösand 1998-1999

Feministiska studier A, 15p
Uppsala universitet, 1999

Svenska språket A+B, 40p
Mälardalens högskola, Eskilstuna, 2000

Psykologi A, 5p
Mälardalens högskola, Eskilstuna, 2001

Undersköterskeutbildning/validering

Eskilstuna Kommun, 2003

Medicinsk sekreterare
Campus Nyköping, Eskilstuna 2011-2012