Fotkirurgi

Fotkirurgi

Ofta görs ingrepp på grund av tex artros, förslitning, skador tex pga idrott, eller reumatiska sjukdomar. Kirurgiska ingrepp görs ofta i dagkirurgi.  Du kan bli tex bli opererad för att få minskad smärta eller ökad möjlighet till att kunna röra dig smärtfritt.