Information om Covid-19 och våra rutiner

Information om coronaviruset

Covid-19 På grund av rådande omständigheter med Corona-utbrottet i samhället är allas säkerhet viktig för oss. Vi följer Folkhälsomyndighetens och den information vi får från Region Stockholm och Region Västmanland. Vi kommer uppdatera vår hemsida regelbundet när det finns ny information.

Våra verksamheter har öppet som vanligt tills vidare, vid eventuell ändring kommer information finnas tillgänglig här.

Inom region Stockholm är majoriteten av planerad vård tillsvidare inställd. Du som har en inbokad operation som påverkas av detta kommer bli kontaktad av vår operationskoordinator. Får du inte annat besked skall du infinna dig enligt kallelse.

I Region Västmanland är flera vårdverksamheter tillfälligt stängda eller har minskad verksamhet för att förhindra smittspridning och för att säkra beredskapen i vården.

Inbokade mottagningsbesök kan komma att ställas in med kort varsel, så var noga med att passa din telefon.

Om det är svårt att nå oss på telefon pga hög belastning, går det bra att kontakta oss via 1177. Om du vill boka av/omboka ditt besök kan du också gå in på 1177.se, sena avbokningar kommer inte att debiteras. Är du tveksam till att komma till vår mottagning erbjuder vi även digitala besök i Stockholm. Vi hoppas inom kort även kunna erbjuda det i Västerås.

Vill du få mer information om Corona finns det mer att läsa på:

Folkhälsomyndigheten

1177 Stockholm

1177 Västerås

Våra åtgärder

Med anledning av utbrottet av coronavirus har DBI infört försiktighetsåtgärder under överinseende av medicinskt ansvarig läkare och hygiensjuksköterska.

I vår verksamhet har hygienrutiner och städning av våra lokaler förstärkts. Hygienronder genomförs dagligen. Vår personal har kompetensutvecklats i den senast uppdaterade hygienutbildningen från Region Stockholm.

Vi ber patienter ta kontakt med sjukvårdsupplysningen 1177 eller det nationella numret 113 13 vid minsta misstanke på luftvägsinfektion innan besök på vår mottagning eller operation. Det går även bra att gå in på http://corona.sll.se för digital information. För att minimera risken för smitta ombeds anhöriga att inte vistas i våra lokaler.

Ingen som helst sjuknärvaro hos vår personal accepteras. Vi erbjuder distansarbete till dem i vår personal som har möjlighet till detta.

Har någon av vår personal nyligen varit på resa, görs en bedömning tillsammans med ansvarig chef och medicinskt ansvarig läkare om och när den anställde kan återgå i tjänst.

DBI följer kontinuerligt Region Stockholm, Region Västmanland, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Edin de Bri
Medicinskt ansvarig läkare Stockholm