Sjukgymnast

Sjukgymnaster jobbar med kroppens rörelse och funktion. Kunskapsområdet omfattar smärta, besvär och funktionsproblem som ger konsekvenser för rörelseapparaten. Sjukgymnastens specialitet är baserad på människans anatomi, fysiologi och rörelseutveckling.

Sjukgymnasten behandlar smärta på individuell basis. Vilka behandlingstekniker och övningar som krävs bestämmer man efter en grundlig funktionell utvärdering och samtal med patienten. Nästan uteslutande består behandlingen av flera olika delar, ofta en kombination av manuella tekniker, träningsövningar och ändringar i patientens rörelsemönster som kan ligga till grund för de besvär som patienten söker för.

Behandlingsmetoder:


Muskulära tekniker (massage, triggerpunktsbehandling, töjningar och akupunktur)

Ledbehandling (mobilisering)

Rehabiliteringsövningar

Tejpning

Individuella råd och vägledning