Med Dr Joakim Nordahl

Specialist i ortopedisk kirurgi
MD PhD

Joakim Nordahl, Leg läkare och Specialist i Ortopedisk kirurgi sedan 11 år. Skrev under utbildningen vid Karolinska Institutet avhandling inom forskningsområdet Ortopedi/Patologi. Har också vidareutbildning inom Idrottsortopedi och Pedagogik. Har efter utbildning inom allmänortopedi arbetat dels vid dagkirurgisk klinik med artroskopisk verksamhet fokuserad på knä och axel, dels vid ryggkirurgiskt centrum på Huddinge Sjukhus, och även med mindre dagkirurgisk verksamhet inom hand, armbåge, höft, fot, och även mjukdelskirurgi.