Dr Daniel Reiser

Specialistläkare i handkirurgi och ortopedi
MD

Född 08.02.1972 i Frankfurt am Main/ Tyskland

Utbildning:
-Studenten 1990 i Frankfurt
-Gick läkarlinje i Frankfurt J-W-Goethe-Univeristät
-Jobbar sedan Januari 1998 som läkare. Först i tyskland och sedan Januari 2003 i Sverige.
-2003 och 2004 på Ryggkirurgiska kliniken i Löt
-2004-07 på MSE
-2007spec kompetens i ortopedi
-2007 till 2012 på handkirurgi Universiteten Örebro
-2011 spec kom handkirurgi
-2013-2014 på MSE som Överläkare
-2014 tills vidare i Västerås som sektionschef öppenvård Ortopedi